Vi famlar lite hur vi ska komma vidare med historieinsamlingen och att utse en historiegrupp. Här finns dokumentation vad som händer. Vill du donera eller låna ut material så gör du det till kansliet.

Uppdragsbeskrivning för historiker på svenska golfklubbar.

Golfhistoriska Sällskapet, Svenska Golfförbundet *) har som mål att varje golfklubb i Sverige ska utse en officiell historiker som ska:

 • säkerställa att klubbens historia dokumenteras
 • se till att klubbens medlemmar får ta del av densamma
 • ingå i ett nätverk av historiker i Sverige som tillsammans hjälper Sällskapet att öka intresset för golfens historia i Sverige.

För SGS 2008-08-18 Hasse Bergdahl, ordförande

Anm *) Golfhistoriska Sällskapet har ett antal bilder av Fotograf Tomas Kihlman som de har på sin nya webbsida 2015.


Projektets framåtskridande listas med senaste aktiviteten överst:

2009-12-02
Lämnade ett antal fotografier till kansliet för att scannas till bilder som går att publicera här. Allan Näsmark hade talat med Sten Wennlo och Berit Krönby och båda var intresserade att bidra med information.

2009-11-29
Inom ”Golfhistoriska Sällskapet”  finns ett nätverk med ”Klubbhistoriker” som leds av Hasse Bergdahl, Elisefarms GK, som också är ordförande i sällskapet. Kontakt har tagits och klubbchefen har fått ett antal dokument.

2009-11-28
Gunnel har tittat igenom alla foton från Barbro Andersson och valt ut ett antal att scanna för att publicera på webben. Plan för hur fotona ska hanteras saknas f n.

2009-11-27
Annelie Schiller levererade 2 kartonger med ca 750 stora svart-vita foton tagna av Barbro Andersson, de flesta troligen under 1980-talet. Fotona är enligt uppgift donerade till klubben. Annelie Schiller fick sedan tillbaka kartongerna.

2009-11-26
Nyköpings GK skickade ut en enkät till alla medlemmar och bad om synpunkter på klubben och inför framtiden. Frågan om att engagera sig i historieprojektet fanns med. Enkäten skickades via e-post, fanns också i klubbchefens nyhetsbrev och publicerades på medlemssidan på webben.

2009-11-26
Ann och Sven Malmskog, har lånat ut matriklar och foton till kansliet. Christer Isaksson m fl har sökt i arkivet (vid maskinhallen) och bl a hittat det saknade vandringspriset Attoffs ÄM.

2009-11-24 – uppdaterad 2009-12-02
Nyköpings GKs höstårsmöte – Historieprojektet fanns som information på mötet. Följande har hittills visat intresse och också redan börjat att bidra:

 1. Christina Hörnfeldt
 2. Marianne och Arne Johanson
 3. Inga-Lill och Boo Nilsson
 4. Ann och Sven Malmskog
 5. Anders Lundgren och Annelie Schiller
 6. Mats Hallberg
 7. Gunilla och Bo Kuhlman
 8. Kerstin Nilsson – Har foton från Staffans tid som pro
 9. Birgitta Eriksson – Brita Magnusson
 10. Christel Lennartsson (damverksamhet)
 11. Leif Danielsson
 12. Allan Näsmark
 13. Berit Krönby
 14. Sten Wennlo
 15. Kenneth Nilsson

Kansliets kontaktpersoner:

 1. Christer Isaksson och
 2. Sofie Lerjerud.

2009-11-20
Möte med Bo Kuhlman. Han bidrog med några personliga minnen som finns dokumenterade på webben. Han skulle leta efter mer material efter sin far Gösta. Han lånade ut följande matriklar: 1956 (den första), 1957, 2003 och 2005 (den sista). 1958-1959 saknas.

2009-11-19
Möte hos Christina Hörnfeldt. Genomgång och webbdokumentation av tävlingar med vandringspriser utifrån matriklar. Hon har lånat ut matriklar från 1960-2004. 1992, 1993, 2003 saknades.

Oktober 2009

 • Leif Danielsson skickade klubbens Jubiléumsskrift för 50-år – 1956-2001 m m.
 • Mats Ödman, Media Craft Information, hade producerat skriften och digitaliserade den för att den skulle kunna användas på webben.
 • Mats Ödman är redaktör för klubbtidningen Ärila-Nytt. Funderingar hur dessa ev ska kunna göras tillgängliga digitalt pågår.
 • Tomas Karlsson, skickade historietexten från den gamla webben.
 • Birgitta Eriksson ska ”intervjua” sin mamma Brita Magnusson (född 1920).
 • Tom Linder lämnade en skrift ”Golfens Dag” till kansliet från banans invigning + tidningsurklipp från tillfälleet + ett tidningsurklipp när banan byggdes.

Underhandskontakter betr olika tävlingsfakta m m har skett med:

 • Rune Jonstam och Nils Bridal
 • Inga-Lill och Boo Nilsson
 • Gunilla och Bo Kuhlman
 • Marianne och Arne Johanson
 • Christina Hörnfeldt
 • Christer Isaksson, kansliet

Följande namn har bl a nämnts av olika medlemmar som bidragsgivare till historiegruppen (men de är inte tillfrågade):

 • Anders Engdahl
 • Karin och Sune Linde
 • HE Wesslau
 • Britt-Marie Oehme
 • Ulf Edlund
 • Tom Linder m fl.

2009-10-31
Golfhistoriska Sällskapet, Svenska Golfförbundet länkade in vår sida här – ”Klubbar med historia”. Här finns olika klubbars ”Golfhistoriker”.

2009-10-29
Historieprojektet ”smög” igång i samråd med klubbchefen. De första webbsidorna publicerades av webbreporter Gunnel Thunström, som också informerade Golfhistoriska Sällskapet om projektet.

Oktober 2009
Undertecknad webbreporter läste Golfhistoriska Sällskapets årsskrift 2009. Där fanns bl a info om påbörjade ”Golfhistoriska projekt” och råd från en klubbhistoriker till klubbar som ännu inte hade börjat.

Råden nedan är skrivna av Klas Ohlsson, pro i Lunds Akademiska GK:

 • Släng ingenting innan du är helt säker på att det inte är intressant.
 • Prata med de anställda på klubben och försäkra dig om att de kontaktar dig innan de slänger något som kan vara av värde.
 • Skapa en egen rubrik i klubbtidningen och klubbens webbplats, t ex ”Så var det förr på klubben”.
 • Be medlemmar lämna in saker, foton, handlingar, matriklar, klubbtidningar etc.
 • Sortera alla papper som finns på klubben i mappar.
 • Håll historiekvällar för klubbens medlemmar.
 • Prata med äldre medlemmar
 • Forska i landsarkivet
 • Ska ni skriva en historiebok, kolla om ni har någon journalist eller författare i klubbben.
 • Knyt en grupp intresserade medlemmar till dig. Det är omöjligt att göra allt själv.

Klubbarna bör ta kontakt med landsarkiv eller andra offentliga arkivinstitutioner. Där kan klubbarna få hjälp att lagra sitt historiska material. Lunds Akademiska GK har sina mest värdefulla handlingar i landsarkivet.

(2009-11-29 – Tillstånd att få publicera dessa råd gavs av Pehr Thermaenius, redaktör för Golfhistoriska Sällskapets årsskrift. )


2009-11-28 – Denna artikel startade
Webbredaktör Gunnel Thunström

Information angående Coronavirus covid-19

Råd och rekommendationer för Nyköpings Golfklubb