HistorikKlubbnyheter

1951 – Nyköpings Golfklubb bildades

38e golfklubben i Sverige…..

Gammal logo från 1951 Nyköpings golfklubb bildades 1951 som den 38e golfklubben i Sverige. Arbetet med anläggande av greener, dränering m m igångsattes 1951 och träningsspel kunde påbörjas 1951-52. Greenerna (8 hål) kunde tas i bruk under 1953. 9e hålet färdigställdes 1954.Golfbanan med nio hål låg då inne i centrala Nyköping vid Ekensbergsområdet.
 Gammal logo från1976 - Ärila GK Golfintresset ökade emellertid snabbt och 1976 stod nuvarande Ärila-banan med 18 hål klar, med Nils Sköld som banarkitekt. Klubben bytte samtidigt namn till Ärila GK efter gårdsnamnet.Området är beläget mellan Nyköping och Oxelösund längs Nävekvarnsvägen och ägs numera av golfklubben.

År 2001 fyllde klubben 50 år och banan 25. Antalet medlemmar hade nu ökat så kraftigt att man på hösten 2001 beslöt att bygga ut med ytterligare 18 hål.

Sune Linde, som varit engagerad redan 1974-76, har ritat den nya banan. Under 2002 startades arbetet och 2005 invigdes två nya banor. Den ”Östra” och den ”Västra” som båda behållit karaktären av ”mästerskapsbanor”.

Expansionen innebär att klubbens kapacitet att ta emot och erbjuda olika former av gästpaket ökat dramatiskt. Med anledning av detta genomför klubben en vässning av organisationen. Vid årsmötet i mars 2004 beslöt klubben att återta namnet Nyköpings Golfklubb.

Nu fyller vi på historien….

Ekensberg - Nyköpings golfklubbs bana 1956 och klubbhus.

Klubbhus och Nyköpings golfklubbs 9-hålsbana 1956 vid Ekensberg. ÄrilaGK 50 år uppslagsvis (PDF-fil ca 5 MB)

Text nedan kommer från Jubiléumsskift och matriklar.

Klubben bildas
Banarkitekt: Rafael Sundblom, han var Sveriges ende på den tiden
1950 våren – AB Nyköpings Golfbana konstituerade sig.
1950-11-01 – Protokoll från Nyköpings Golfbanas intressenter
1950-11-18 – Marken tillhörde Sjösa Fideikomiss. Kontrakt om långtidsarrende tecknades med friherre Trolle-Löwen för SEK 2.000.
1951 – En av initiativtagarna, Konsul Percy Tham, valdes till ordf.
1951-1952 – Ett 100-tal medlemmar kunde delvis ta banan i bruk
1951-01-31 – Den golfintresserade menigheten i Nyköping fick en golfklubb.
1951-07-25 – Registrering av AB Nyköpings Golfbana hos PRV.

 • Aktiekapital SEK 7.400
 • Lån mot revers SEK 44.782
 • Inventarier SEK 5.875
 • Anläggningskostnad för golfbanan SEK 53.707:51.

1952-04-10 – Bolaget arrenderade mer mark av Nyköpings stad på 3 år. SEK 10/år.
1952 – 9-hålsbanan i Ekensbergsområdet var delvis klar för spel.
1953 – Nyköpings stad upplät ytterligare mark för en arrendetid av 3 år, med årlig förlängning. Arrendeavgift SEK 10/år.
1953-06-10 – SEK 8.000 avsattes för att bygga om en lada till klubbhus.
1953 – Avtal träffades med en jordbrukskunnig person att sköta anläggningen på entreprenad. Lön för en banarbetare var SEK 2:75/timma.
1954 – Jonas Bratt övertog som ordförande.
1954-09-11 – HKH Prins Bertil invigde golfbanan och slog invigningsslaget.

Tidningen Folket skrev bl a så här:

Golf-Gala
HKH Prins Bertil avslutade sitt invigningstal med orden: ”Nu återstår det värsta, nämligen att spel ut första bollen!” Han spelade tillsammans med Sörmlands bäste golfspelare Sune Linde samt EJ Bratt och KO Wiholm. I det andra laget spelade kammarherre Borlind, direktör Ragnar Sachs, herr Sten Liddahl och SGFs ordförande Sune Malmström.
 HKH Prins Bertil

Bland den intresserade publiken som spänstigt följde spelet från första till nionde hålet var landshövdingeparet Hammarskjöld, bersingenjör och fru CJ Kjellberg, fru Karin Ekelund-Sachs, Sunlightchefen direktör Elliott, jägmästare och fru Beijbom. Invigningsmiddag på Standard Hotell avslutade dagen.

Få bilder finns bevarade från invigningen. Ca 5 minuter finns på video.

1951 – Styrelsen i AB Nyköpings Golfbana
Ordinarie: Arne Granström, Torsten Ericsson, Erik Källander, Gunnar Lamby, Percy Tham. Suppleanter: Sven Larsson och Åke Broman.
Revisor: Rune Hörnfeldt och Olle Svensson (suppleant).

1951 – Styrelsen i AB Nyköpings Golfklubb 1951
Ordförande: Percy Tham, V ordförande: Ernst Jonas Bratt, Sekreterare: Karl-Olov Wikholm, Skattmästare: Rune Hörnfedlt
Övriga: Lars Beijbom, Carl-Gustaf Syreén, Carl-Göran Mörner.

1952-1956 – Årsavgifter
SEK 200 – Äkta makar
SEK 150 – Manliga över 25 år
SEK 125 – Kvinnliga över 25 år
SEK 50   – Medlem 18-15 år
SEK 10   – Medlem under 18 år
SEK 50   – Passiv medlem

Några fler datum i klubbens historia:
1956 – Klubbhuset bygdes ut och fick klubbrum och kök med elspis och kylskåp. AB Nordiska Kompaniet skänkte möbler.

1956 – I förordet till den första tryckta matrikeln skrev nyköpingssonen Bo Hammarskjöld några uppmuntrande ord om klubben och synen på golf som friskvårdsaktivitet. Läs hela artikeln på sid 9 i jubiléumsskrift

1956 – Klubbens organisation enligt den första matrikeln

 • Styrelse – 7 ledamöter
 • Bankommitté – 3 ledamöter
 • Handicap och tävlingskommitté – 3 ledamöter
 • Klubbkommitté – 2 ledamöter
 • Damkommitté – 3 ledamöter

1956 – Banavgift – SEK 5, SEK 7.50/söndag/helgdag, SKE 20/vecka
1956 – Tävlingsprogram
1956-05-13 – Propagandatävling, Foursome Greensome poängbogey
1956-05-20 – Gästabudsskålen ANAs Vandringspris  – 2 dagar, kval och final
1956-06-03 – Poängbogey 18 hål
1956-06-10 – Klubbmatch i Nyköping mot Lidingö GK
1956-06-17 – Klubbmatch i Södertälje mot Nyköpings GK
1956-07-01 – Slagtävling 18 hål
1956-08-01 – Rygaards Annonsbyrås Hederspriser – Match. Final 26 aug.
1956-08-22 – Kvants vandringspris. 3 klubbor inkl putter.
1956-09-02 – Stockholmskannan – AB Stockholms Bilcentrals Vpr.
1956-09-09 – Äkta makar-tävling och mixed foursome Greensome pg
1956-09-16 – KM Damer 18 hål, Herrar 36 hål. Inkl 18 hål med hcp
1956-09-23 – Klubbmatch i Nyköping mot Eskilstuna GK
1956-10-07 – Klubbmatch i Norrköping mot Nyköpings GK.

1959 – Så sent som 1959 vattnades greenerna med vanlig trädgårsspridare.
1959 – Sten Liddahl, Hypoteksdirektör (ev 1958)
1960 – Sune Linde var klubbens första DM-segrare.
1960 – Herrarnas onsdagstävling startade. Läs mer

1961 – 10 år i sammandrag
Klubbens första ordförande Percy Tham summerade efter 10 golfår: ”Kommer du ihåg Mörners inslag i ladan vid Posttorp då vi tävlade om Nyköpingskannan?…… Läs hela kåseriet på sid 11 i .

1962 – Nyköpings GK ansökte om bidrag på SEK 15.000 till en drivingrange. Drätselkammaren i Nyköpings kommun tillstyrkte SEK 10.000.

1962 – Saxat ur matrikeln
Rune Jonstam, flitig ledamot i olika kommittéer, kåserar under rubriken ”Något att tänka på” (utdrag):

”Golf är en ofysiologisk psykologisk och moralisk kamp med Dig själv och medför högt blodtryck, störd matsmältning, neurasteni samt kronisk huvudvärk.

Du ska uppträda som gentleman.. applådera den som vinner över dig stå ut med bortförklaringar, räkna varenda slag… Du ska med andra ord mobilisera alla de egenskaper Du i vanliga fall ej har någon användning för. Det är förklaringen till att golf är tillåten söndagssysselsättning i alla länder. Golf är nämligen ej ett spel i lagens mening, det är en moralisk ansträngning.” Läs hela kåseriet på sid 12 i jubiléumsskrift 50 år.

1963 – Knut Ekberg och Åke Bergkvist spelade World Cup i Frankrike. De kom på 30e plats med 559 slag. Arnold Palmer och Jack Nicklaus, USA, segrade på 482 slag.

1965 – Vid mitten av 1960-talet hittade klubbens ordförande Bo Berg ett område sydväst om stan, som kunde vara lämpligt för en 18-hålsbana.

1966 – En anhållan om markplanering för en framtida golfbana på Ärilaområdet lämnades in till Nyköpings drätselkammare.

1969 – Matrikeln övergick till format stående A5 från A6.

1970 – Ordförande Hans Stenke inledde matrikeln med att hälsa följande välkomna:

 • 89 damer, 151 herrar och 79 juniorer, 36 passiva och non residenctare. Summa 355 medlemmar.
 • Ny tränare Peter Michelson
 • Ny klubbhusvärdinna fru Margareta Murén som skulle sköta ”utfordring” med lunch, kaffe, öl och smörgås  m m varje dag utom måndagar under säsong.
 • Ny Banchef Sven Andersson.

Av den gamla shopen och matsalen hade gjorts en ny matsal med ny inredning och möblering. Ny shop hade inretts i Hagstugan med direkttelefon till tränaren. Juniorerna fick också sitt tillhåll där i den f d bostaden. Hösten året innan byggdes baghuset ut och en ny maskinhall. Finansiering skedde bl annat tack vare en god mecenat, hedersordförande Percy Tham.  Matrikeln erkändes som annonsorgan.  Sist men inte minst hade bidrag givits genom en lika uppoffrande som förnämlig arbetsinsats av främst Karin Linde, Hans Hägg och Gösta Kuhlman.

Styrelsen fanns på bild för första gången i matrikeln 1970.

 • Ordf – Hans Stenke
 • V ordf – Gösta Kuhlman
 • PR-chef och ordf i juniorkommittén – Hans Hägg
 • Sekreterare – Mats Lindholm
 • Kassaförvaltare – Ulf Edlund
 • Banchef – Sture Claesson
 • Klubbmästare – Lars Flink
 • Ordf i damkommittén – Elsa Lenas
 • Ordf i tävlingskommittén – Hans Hallström
 • Speciella uppdrag – Tom Linder

1971 – 20 år – Nytt decennium
I två decennier har en stadigt växande medlemsskara trampat, slagit upp och lagt tillbaka torv (nåja, ganska ofta i varje fall…). Vi alla skulle naturligtvis ha önskat att i inledningen till klubbens tredje decennium ha vår nya banan i arbete. Otåligheten växer och trycket på en ny och större bana ökar. Vi vet, att våra kommunala myndigheter känner detta tryck och vi hoppas att det skall medverka till en snar lösning av de aktuella markproblemen.

Vi har i det sammanhanget anlednng att glädja oss åt den positiva inställning till golfen i allmänhet och till vår klubbs behov av en ny bana i synnerhet, som vårt läns främste telesman, Landshövding mats Lemne, gett uttryck för i sitt förord till årets matrikel. Ordf Hans Stenke

Förord i 1971 års matrikel:

”Tyvärr är jag inte själv golfspelare.” Så skrev Bo  Hammarskjöld i 1956 års matrikel – och jag kan instämma. Framför allt i ordet ”tyvärr”. Men det är väl ännu inte för sent. Mina insatser hittills på området är att ha invigt en bana och att ha varit med och startat en golfklubb. Jag vet därför vad sporten bertyder för den enskilda människan – och vad en golfbana betyder för en bygd och inte minst dess näringsliv. En bra golfbana är ingen lyx, det är snarast en nödvändighet. Ett företag med internationella kontakter måste kunna ge besökare och kunder tillfälle till ett avkopplande parti golf – så stor anslutning har sporten numera fått. Och hur rationella vi än blivit, de personliga kontakterna betyder och kommer alltid att betyda oerhört mycket – och det skall vi vara glada över.

Det är min förhoppning att Nyköpings Golfklubb snart skall kunna spela på en 18-hålsbana – och att golfsporten snabbt skall utvecklas till en sport för oss alla. Mats Lemne, Landshövding

Damtee på Ekensberg, hål 1, 1971
1971 – Från damtee på hål 1 – Ekensberg – Elisabeth Volney Åkesson (gult) och Mona Rydalm.

1973 – Matrikelns omslag – foto på Eva Sjöwall infälld i en teckning (av okänd).

1973-01-17 – Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att till Nyköpings GK upplåta det tilltänkta markområdet sydväst om Nyköping med tomträtt.

Utdrag ur tidningen Folket 10 feb 1973

1973-02-10 – Tidningen Folket skrev så här: Arrendator på Ärila gård var Alf Andersson. ”Han blev kompenserad med mark från Arnögodset för den mark som man planerar ta till golfbanan” säger fastighetschef John Lundquist. ”Ärila gård tillhör nämligen Nyköpings kommun, varför ärendet om golfbanan sorterar under fastighetsförvaltningen.”

En ny 18-hålsbana tar form. Banan ligger på naturskön mark där vikingarna en gång gått in med sina skepp.

Nuvarande västra banan: Nedanför 12ans tee finns rester där man ankrade skeppen. Hål 2 mot 16 var ett gravfält. Under byggandet av banan täcktes stubbar över i stället för att grävas bort.

Nuvarande östra banan: Hål 2 är gammal jordbruksmark. Husrester har hittats på hål 5 och området mellan hål 7, 8 och 9.

8ans green
Nils Sköld ritade banan. Sune Linde var banchef och lämnade förslag till Sköld. Schaktningar gjordes vintertid när maskinerna var lediga.

Sture Claesson deltog med sitt kunnande i ”utformningen” av gräs. Krypven valdes till greenerna. Skottarna som tävlade på Ärila 1980 trodde inte att det fanns så bra greener utanför Skottland.

Sune Linde har varit med om att projektera upp mot 60-talet banor och har själv ritat 35. Han har haft god hjälp av kartritare och hustru Karin.

1973 - Risbränning
Risröjnings- och bränningsarbete motsvarade 15 personers arbete varje lördag och söndag dec-april under 2 år.

1973 – Den 13 juni vann Bengt Karlsson, Oxelösund den första Silverbollen i och med Hole in One på 2a hålet.

1973 - Stenplockning
3.200 arbetstimmar lades ned på stenplockning. Ungefär 230 ton sten har forslats bort.Risbrännings- och stenplockningsgeneral var Tom LinderRisbrännings- och stenplockningsgeneral var Tom Linder. För motsvarande arbete skulle en entreprenör ha krävt minst SEK 175.000.

1974 – Omslag/annonser matrikel: Jan Ed. Foto: Göran Ekblom, PR-bild. Redaktör: Johan Fenger-Krog. Gruppfoto av styrelsen. Gustav Lindblad var ordförande.

1975 – Omslag/annonser matrikel: Jan Ed. Teckning på omslaget: Palle Thalén (klubbhuset), Foto: PR, bild, Redaktör: Johan Fenger-Krog. Gruppfoto av styrelsen. Gustav Lindblad var ordförande.

1976 – Omslag/annonser: Jan Johansson, Teckning: Palle Thalén. Foto: PR-bild, Redaktör: Johan Fenger-Krog.

Modell av Ärilabanan skänt till klubben. På eget initiativ beslöt medlemmarna Ann-Christine Byrehed, Kenneth Dalin, Sven Mårtensson, Håkan Åbrink och Josef Moczar att bygga en modell av banan. Det tog ca 400 timmar. Modellen överlämnades till klubben på årsfesten på Nyköpingshus och fick sin givna plats i klubbhuset. Modellen har formatet 130×110 cm och visar banan i skala 1:1.000. Allmänheten har kunnat beskåda verket som ställts ut i Nyköpings Stadshus och i ett fleratal banker.

1976 – Ärila-banan med 18 hål var klar, med Nils Sköld som banarkitekt. På årsmötet bestämdes att klubben skulle byta namn till Ärila Golfklubb (efter gårdsnamnet) Nyköping och Oxelösund. Området ägs numera av golfklubben. Dåvarande ordf Gustav Lindblad tyckte att den nya golfbanan var Sveriges bästa.

Husbygge

Till starten sattes 200 fågelholkar upp utefter banan á SEK 10/holk. Medlemmarna betalade SEK 5 till vardera holk och juniorverksamhet.

1976-05-14 – Det första slaget på Ärila GK slogs av Sune Linde.

Invigningsslag av Sune Linde 14 maj 1976
Sune Linde skickar iväg invigningsbollen, ”ett både långt och vackert slag”, enligt signaturen Garro i Södermanlands Nyheter. Åsyna vittnen är Lasse Nyman, Gustav Lindblad, Johan Fenger-Krog och Anders Engdahl.

Två dagar senare spelades den första tävlingen, en speciell poängbogey. Segrade gorde Bo Svensson, som därmed blev den förste att vinna en tävling på Ärila GK.

På valborgsmässoaftonen hade det varit inofficiell invigning av det nya klubbhuset. Värda att nämnas för sina insatser var Karin Linde, Palle Thalén och Tom Linder, som alla drog ett tungt lass med det nya klubbhuset. Karin ansvarade ex vis för färgsättning och planeringa av kök och ordnade sponsorer. Bygget skissades av Palle Thalén. Tom Linder var med och röjde på banan och hälpte till när klubbhuset skulle uppföras.

Invigningen blev premiär för krögarparet Elisabeth och Fredrich Voigt, som bjöd på drink, lax rosé, kuvertbröd, vin och kaffe. Allt till det facila priset av SEK 30/person. Efteråt blev det majbrasa med dans så länge någon orkade.

1976-08-29 –  Ärilabanan invigdes officiellt med pompa och ståt till ackompanjemang av Nyköpings kommunala musikskola. Äran att slå ut den första officiella bollen (förgylld och på guldpeg) fick Gunnar Arenander, dåvarande ordföranden i Svenska Golfförbundet.

Därefter följde en tävling med många välkända ansikten….. Boxaren Ingemar Johansson, tevesportens Göran Zachrisson, Lasse Åberg, Powelprimadonnan Gunwer Bergkvist, ”småstadsplisen” Torbjörn Jonsson, bandyspelaren Bernt ”Bempa” Eriksson, tennislegenden Ulf Schmidt och golfkåsören Hemming Steen. Jan Carlzon (VD för Vingresor/Club 33) och Ian Wachmeister, VD på Oxelösunds Järnverk.

Lasse Åberg
Lasse Åberg väckte muntration, inte minst på grund av sin utstyrsel, i ”gamla” golfbyxor, Musse Pigg-tröja, solhatt och 3 klubbor + putter. Saabchefen Sten Wennlo i samma boll var solidarisk och spelade också han med samma antal klubbor.Bland de namnkunniga golfarna fanns GA Bielke och ”Bassen” Friberg. Banrekordet på 71 slag stod sig.Vann gjorde Ärilasonen, tillika klubbens sekreterare, Anders Engdahl på 39 poäng. 2a kom Lars Nyman också han hemmaspelare.I samma boll som Bielke och Friberg gick Peter Michelson, Ärilas instruktör, samt förre instruktören på Ekensberg, Knut Ekberg.Den bollen blev den spelmässigt roligaste för åskådarna, konstaterade SN dagen efter.

1977 –  Matrikel – Omslag: Palle Thalen. Foto: Bildtjänst, Redaktör: Leif Johansson. Sune Linde intebjudades på sidan 11.

1977 – Maskinhallen på 160 kvm byggdes för garagering av arbetsredskapen. Banarbetarna får också en hypermodern anläggning, där de får utrymme för omklädning, dusch och lunchrum. Byggnaden har uppförts av de anställda banarbetarna och klubbmedlemmar. Materialet är gåvor från olika donatörer. Det blir därmed mer plats på parkeringsplatsen, där maskinerna förr var uppställda. Och plats på parkeringsplatsen är det verkligen ont om.

1977 – Vem ska bli klubbmästare 1977?
1976 års klubbmästare var: Hans-Ivar Hägg, Eva Sjöwall och Magnus Heidenberg (junior). De vann detta första KM på den nya banan och i klubbens nya namn. Nya spelar börjar bli varma i kläderna. Ett knatteläger förra året följs av ytterligare ett läger i år. De får lektioner, golfteori och sist men inte minst, de får lära sig etikett.

Damerna kommer också igen med ett 3-dagarläger i juni. Anmälningarna har strömmat in till den mild grad, att flickorna i damkommittén planerar ytterligare en kurs. Beröm alltså till kommittéerna. De arbetar verkligen kopiöst med sin del.

1977 – Stortävlingen SAAB Cup vanns av landslagankaret Jan Rube.

1977 – De svenska professionella spelarnas organisation SOGA inledde våren 1977 ett försök till samarbete på tävlingssidan mellan klubbarnas medlemmar och deras instruktörer. Klubbarna runt om i landet formade 4-mannalag bestående av 3 amatörer och en professionell. I Ärilas lag ingick (efter uttagningar på hemmaklubben) Per Borggren, Anders Nordqvist och Palle Thalén samt instruktören Kenneth Nilsson. Laget vann regionfinalen i Katrineholm och ledde finalen på Ärila från start till sista green. Då darrade nerverna lite extra och en del missade puttar innebar att Halmstads lag vann.

1977 – En enhällig styrelse beslutade om medlemsstopp. Klubben hade då 800 medlemmar. Stoppet upphävdes 1980.

1977 – SPGA-mästerskapet
Redan 1977, året efter invigningen, avgjordes ett SPGA-mästerskap över 72 hål på Ärila. Den tävlingen vanns på 291 slag av ett av Sveriges främsta golfnamn, Hans Hedjersson, Wermdö GK i Stockholm. På andra plats, två slag efter, kom ännu en namnkunnig stockholmare, nämligen engelsmannen John Cockin från Saltsjöbadens GK. Ärilas pro, Kenneth Nilsson, slutade på delad 27e plats. Bevisade sin klass med besked gjorde emellertid själva banan, som fick toppbetyg av alla spelare.

1978 – Matrikel – Omslag: Palle Thalén. Foto: Bildtjäsnt. Redaktör: Leif Johansson

Förord i matrikeln av redaktören Leif Johansson:
GOLF har blivit en bit av vårt liv. Det är ofrånkomligt, men har man en gång börjat med golf kan man inte sluta…. Tänka sig en sport för alla mellan 6 år och döden. En sport utanför könsbarriären. Familjesporten nummer ett, som kan få konkurrens bara från orientering. Nåja, visst finns det dagar, då man funderar över varför man började ”hacka” golf. Då svingen inte fungerar. Allt går åt skogen…. Då tänker kanske de flesta:

”Nu lägger jag av med golfen. Säljer klubborna och köper mig en segelbåt.” Vid närmare eftertanke ger man sig själv och golfen ytterligare en chans. Och då sänker man en 10-metersputt eller får några perfekta drivers. Det är golf, det. Alltså en gång golfare, alltid golfare…..

Tillhör man dessutom Ärila GK kan man känna sig stolt. Vår fina bana har fått sin profil det första riktiga spelåret. Omdöme: Toppen.

Vi motionsspelare trivs på den något svåra men ändå roliga banan. Och svenska eliten både på amatör- och proffssidan har ju redan visat sin uppskatttning med två riktigt stora tävlingar, SAAB-cup och Svenska proffsmästerskapen (SPGA). Ja, den ena stortävlingen efter den andra avlöste varandra i fjol. I år har tävlingsledningen och styrelsen beslutat sig för att begränsa antalet elittävlingar.

SAAB-Cup 1-2 juli blir en VM-uttagning för amatörer, vilket betryder, att hela svenska eliten kommer till Ärila. Det räcker bra, men svenska golfförbundet kommer säkerligen något annat år och vill arrangera ett ev SM. Ärilabanan är utan tvekan en mästerskapsbana.

Jan rube vann fjolårets SAAB-Cup. Han tillhör säkert favoriterna också i år, men Västerås Jan andhagen, Växjö-Lundkvist med flera landslagmän vill nog gärna ha en VM-biljett på Ärilabanan första helgen i juni.

Hans Hedjersson blev svensk proffsmästare i september, men han fick en hård match om segern av överraskninnen Jan Sonnevi, Korsör i Danmark.

Detta var smakprov vad som hände golfåret 1977. Nu står vi inför ett nytt spännande golfår. Banan är öppöen för alla, men framför allt hoppas vi på ett gott år för oss alla motionärer. Medlemmarn äger ju en av Sveriges finaste banoor. Det ska vi utnyttja genom att förkovra oss i vår älskade sport GOLF, som är som ett gift. Får man en gång begär, är de svårt att sluta. Leif Johansson

1978 – Första numret av Ärila Nytt gavs ut.
1978 – Ny maskinhall togs i bruk.

1978 – En golfvecka skulle anordnas för (i första hand) klubbens medlemmar. Initiativtagare var makarna Berit och Bengt Krönby, som även blev ansvariga för tävlingarna under veckan. Golfveckan krymte sedan till tre dagar. Blev golfvecka igen 2008.

Ärilaveckans 30-årsjubiléum firades i juli 1998 i närvaro av en av grundarna, Berit Krönby, under sista dagen (lördag). Marianne och Arne Johansson har också varit med sedan starten och de var ”som vanligt” starters alla dagar. Under några år spelades tävlingen som Äriladagarna – 3 dagar.

1979 – Matrikel – Omslag: Johan Fenger-Krog. Bilder: Barbro Andersson. Redaktör: Leif Johansson.

Förord i matrikeln av Leif Johansson:
Golfen går på i ullstrumporna! Saken är klar, golfen har blivit en folksport. Fler och fler spelar golf, därför att det är en sport som ligger i tiden. Stressen har blivit en av våra största folksjukdomar som bekant och då är golfen en av de bästa medicinerna. När man är på golfbanan, ja då försvinner alla bekymmer ur huvudet – det är ju så mycket som måste fungera: svingen, närspelet, puttningen….. Vem har då tid att tänka på arbetet eller andra problem som ger grunden till magsår.

Nej, kära golfvänner, vår sport har blivit accepterad också bland våra tidigare fiender som bl a kallade golfen för en snobbsport som bara var till för vissa utvalda i samhället…

Inom Svenska Sportjournalisternas  Förbund var många av mina kolleger tveksamma till golfen både som elitidrott och som motionssport. År 1979 spelar många sportjournalister golf – vi har till och med bildat en egen klubb vid namn svenska Golfjournalisters förbund och varje år har vi ett eget pressmästerskap i golf. Det här får till direkt följd att golfen kommer att ”synas” mer i massmedia.

Våra amaöter har ju hamnat i världseliten och har därmed också fått en hög status inom riksidrottsförbundet.

Vi har ny pro – Kenneth Nilsson – och han måste få vårt stöd. Kenneth har dessutom fått en smakstart inomhus i Gumshallen, där golfaren Johan Fenger-Korg och Christer Källén hjälp Kenneth med att boka tider och framför allt hyra ut Gumshallen till oss gofare. Det betyder att vi kunnat tjuvstarta säsongen trots en mycket hård och besvärlig vinter.

I år kommer SAAB-cup tillbaka men utan mästerskapsvärdighet. Vi får vänta till 1980, då Svenska Golfförbudnet gett Ärila GK uppdraget att arrangera SISM, Svenska Slagsspelsmästerskapen, på vår bana. Det blir Nyköping/Oxelösunds största golfarrangeman genom tiderna. Det finns alltså mycket att se fram emot.

Också vi motionsgolfare får sannerligenvårt lystmäte 1979. Tävlingskommittén har verkligen sett till att vi har fått tävlingar att ställa upp i. Något måste ju göras för att få upp aktiviteten på banan och det har tävlingsledningen försökt göra. Varsågod, banan är din – och lycka till med spelet. Leif Johansson

1979 – I matrikeln efterlystes damer som kunde ge Ewa Sjöwall en match. Hon tillhör svenska dameliten och kan ge vilken som helst av elittjejerna en match om hon har en bra dag. Nu saknar Ewa den rätta sparringen bland damerna. Hoppet står nu till alla flickor som nyligen börjat svinga. Kenneth Nilsson har lovat att vaska fram en och ananns storspelar från de stora ungdomskullarna som just startat sin golfkarriär. Idag är paret Hans-Ivar Hägg och Ewa Sjöwall alldeles för ensamma på golftronen inom Ärila GK.

1979 – Mats Hallberg började visa framfötterna på allvar genom att vinna Sunlight Cup, som hade 70 deltagare. I finalen vann Mats över Bernt Arnmund med 13-11.

1979 – Andra upplagan av Ärilaveckan blev en stor succé. ”Något av golfens motvarighet till 5-dagars i orientering” tyckte SN och serverade följande statistik: 18.000 slag, 200 spelare/dag och ca 1.000 scorekort! Damkommittén med Brita Windahl, Berit Krönby, Kerstin Åkvist, Marianne Johanson och Anita Fröberg drog ett tungt lass.

1979 – Jubiléumsgolf. SGF firade 75-årsjubiléum, vilket uppmärksammades med en riksomfattande tävling där segrarna fick resa till Florida och spela om prins Bertils pokal. Ärila GK vann sin grupp och i en uttagningstävling korades de tre hemmaspelarna som fick resa till Florida. Det blev Brita Windahl, Bertil Andersson (A-klass) och Hans Christensson (B-klass).

1979 – Malin Landehag började spela golf när hon var 12 år. Hon höll också på med fotboll, badminton, bordtennis och höjdhopp. Första tränaren blev Kjell Finnmo.

1980 – Matrikel – Omslag och bilder: Barbro Andersson. Redaktör: Leif Johansson.

Förord i matrikeln av Leif Johansson:
Golfåret 1981 är här. Det ser ut att bli ett mellanår sett ur elittävlings synpunkt. SABB-Cup spelas visserligen som vanligt, men vi kan inte vänta oss samma exklusiva startfälf som under SISM 80.

Säsongen kommer istället att präglas av en hårdsatsning på Ärilas alla medlemmar. För det första ska vi bil fler golfare. Banan sväljer fler spelare och även ekonomin kräver, att vi måste utöka medlemsantalet.

Ärila-Cup är årets nyhet. Propagandatävlingar efter ”World-cup”-principen, där segraren får ett visst antal poäng som han eller hon har med sig under hela säsongen tills det är dags att summera golfåret 1981, med en festlig avslutning. Sponsorer letas febrilt av tävlingskommittén för att ”Ärila-Cup” ska bli så åtråvärd som möjigt.

Ärila-Veckan kommer, liksom under tidigare år, att arraneras i juli. Och ”veckan” behöver väl ingen närmare presentation. Satsningen på ungdomar fortsätter, juniorkommittén smider nya planer för att inom något år få fram duktiga ungdomar. Rationell träning är enda mediciinen för att råda bot mot den hittills klena rekryteirngen av låg hcp spelare.

Och så det tråkiga till sist. Anders Engdahl (sekreterare) och Sune Linde (banchef) har inför denna säsongen avsagt sig omval i Ärilas styrelse. Dessa två herrar har bokstavligen hållit klubben på fötter under många år. Anders Engdahl kom med i styrelsen för dåvarande Nyköpings Golfklubb 1971 och Sune Linde var med från starten vid Ekensberg i början av 1950-talet!

Förhoppningsvis kommer paret Engdahl/Linde tillbaka efter ett sabbatsår. Ingen skugga skall dock falla över ersättarna Berit Krönby och Olle Norrby, de önskas alla lycka till i sina nya ”jobb”.

Owe Strandberg slutar också som tävlingskommitténs ordförande och ersättas av Anders Lundgren. Owe anser sig mätt på att hålla i trådarna för Ärilas stora och små tävlingar. Nåja, trots förlusterna av dessa tre slitvargar så ser vi fram mot en trevlig golfsäsong på vår erkänt fina bana. Leif Johansson.

1980 – Semestergolf – Ärila-Veckan. De ansvariga var: Bengt Krönby, Brita Windahl, Kenneth Nilsson, Berit Krönby och Anita Fröberg.

1980 – Svenska Internationella Slagmästerskapet (SISM) spelades. 13 lag, (två från Sverige och Italien) från 11 nationer ställde upp. Tävlingen gick över 72 hål individuellt och 26 hål i lagspel. Jan Rube vann den individuella tävlingen, som också var VM-kval.

Lagtävlingen vanns av Skottland på 446 slag, Gordon Brand, Donald Janieson och George Mac Gregor. Tvåa kom Sveriges lag 1, 453 slag, Per Andersson, Jan Rube och Björn Svedin. Österike kom på tredje plats med 459 slag, ett slag före Sveriges lag 2.

På 80-talet utnämnde Expressen Ärilabanan till en av få riktiga mästerskapsbanor i Sverige, i klass med Falsterbo och Tylösand.

1981 – Matrikel – Foto: Barbro Andersson. Foto från 13 green med publik.

1981 – Mats Åkvist tillhörde den nya generationen golfare som satsade rationellt på att bli en elitspelare. Han började spela i koltåldern, drogs med i golfspelet av sina föräldrar Kerstin och Bengt och äldre bröder. Konurrensen inom familjen och golfsnack vid frukostbordet är goda ingredienser för att bli en bra golfspelare. Mats har ju också bevisat att han är något att satsa på. Han lyckades göra det inte en Ärilaungdom gjort tidigare, nämligen att gå till final i Colgate Cup. Mats blev sexa i landet i sin åldersgrupp och utnämndes till ”månadens talang” i Södermanlands Nyheter. En sporre för övriga Ärilaungdomar inför kommande säsong.

1981 – Damkommittén startade nybörjargolf på måndagskvällarna för nya medlemmar.

1981 – Klubbens instruktör Kenneth Nilsson fick hjälp av amerikanen Harley Damstoft, som under 20 år verkat i Arizona.

1981-05-24 – Äriladagen – En härlig dag
Dom kom i buss, dom kom i fallskärm, med trumpet och veteranbil och sen kom han, Tumba, oförliknelig. Sen kom alal ni som hjälpte till. För det var därför som vi fick se alal andra som kom och ville se vad vi hade att bjuda.

Under lunch efter Tumbs show hörde vi denne säga till Gustav Lindblad:

– Oj vad många träningsvilliga golfare ni har som står där nere på utslagsfältet och sliper på sin sving.

– De är nybörjare allihop! sa Gustav.

– Nej det menar du inte. sa Tumba, släppte gaffel och kniv, rusade ner och höll en improivserad lektion. Sån´n är han …. Tumba.

Sven Tumba
1981-05-24 – Propagandadag för klubben arrangerad av Club Ärila. Under denna Äriladag fick golfintresserade pröva på golfens vedermödor under sakkunnig ledning av populäre Sven Tumba, vår främste ambassadör när det gällde att göra golfen till en folksport. SAAB-orkestern underhöll.

Dessutom var Ärila slutmålet för ett veteranbildsrally, vilket ytterligare bidrog till att göra Äriladagen till en stor publik framgång.

1981 – Regionsfinal i Colgate-Cup

Damer

1981. Stor uppslutning när damkommittén ordnade kurs för nybörjare. Längst fram t v sitter Kerstin Åkvist.

1982 – Matrikel – Omslag och bilder: Barbro Andersson. Liten flicka med gammal bag.

Kjell Finnmo var ny instruktör och hans fru Gunilla arbetade i shopen plus att hon hjälpte klubben med information om starttider, resultat, skåpavgifter samt medlemsrekryteirng.

1982-06-10 – Kl 06.00 startade en säregen 2-boll med Viking Olsson (utrustad med kikare) och Olle Hörnfeldt (utrustad med golfklubbor). Avsikten var att Viking skulle få en lektion i golf och Olle en lektion om olika fågelarter runt banan. Efter 18 hål summerades resultatet: Olle fick 32 poäng och Viking kunde räkna ihop till 33 olika fågelarter runt banan.

1982 – Klubben arrangerade RM för veteraner. 103 deltagare. Gustaf Dahl, HGK, vann på 16 slag. Bästa Ärilaspelare blev Birger Magnusson på 10e plats med 176 slag.

1982 – En mycket populär tävling såg dagens ljus. SAAB-Scania sponsrade en puttningstävling, som levde ända fram till och med 1990 års säsong.

”Ingemar gav Ärila beröm” skrev SN den 29 juli. Skidåkaren Ingemar Stenmark besökte Ärila GK – något år mellan 1977-82.

Ingemar Stenmark besökte Ärila

1982 – Mats Hallberg, 17 år, blev Ärilas första golfspelare utan hcp.

1982 – Gunnel Lundgren gjorde hole in one under Ärilaveckan.

1983 – Matrikel – Omslag och bilder: Barbro Andersson. Foto från vägen vid 18e green mot klubbhuset.

1983 – Mats Hallberg kvalificerade sig för SEO Scandinavian Enterprise Open, som ingick i Europatouren.

1983 – Sophie Ekman (började spela golf 1966) vann Kentab Open och satte banrekord med 72 slag (par 69).  Se spelarprofil sid 29 i jubileumsskriften

1983 och 1984 – Gunni och Erik Banell vann ”Gubben och Gumman”

1984 – Matrikel. Omsslag och bilder: Barbro Andersson. Foto på Kenneth Nilsson i bunker på 18e.

1976 - Intendent Arne Johanson

1984-1994 – Klubbens förste intendent Arne Johanson.
1984 – Mats Hallberg spelade i Swedish Golf Tour och blev professionell.
1984 – Början av juli. Ärila GK var värd för SGFs 80-årsjubiléum final.

SGFs 80-årsjubileum - finalen avgjordes på Ärila
Sam Torrance, Brian Barnes. Nederst till höger: Gun Wennlo tillsammans med Charlie Norman och Lasse Lönnda

Arrangören Saab GK hade lyckats locka hit världsnamn som Sam Torrane, Eamon Darcy och Ron Rafferty, Tom Sieckman, Paul Way och Charlotte Montgomery, liksom Team Saab med Krister Kinell, Magnus Persson och Ove Sellberg samt de svenska landslagen på herr- och damsidan.  Jubiléumstävlingen var en partävling som spelades runt om i landet under juni. De tolv bästa paren gick vidare till finalen på Ärila.

Prisutdelning i SGFs jubiléumstävling 1984
Prisutdelning i SGFs jubiléumstävling 1984 (finalen): Charlotte Montgomery, Tom Sieckman (USA), Sten Wennlo (representant för arrangören Saab GK) samt Mats Lindholm.

1984 – Barbro och Runo Viklund vann äkta makar 1984

1984 och 1985 – SAS skänkte 100 bagvagnar/år.

1985 – Matrikel: Omslag och bilder: Barbro Andersson. Annonser: Arne Johanson.

1986 – Matrikel: Omslag: Peo Johansson, Bildtjänst. Bilder: Barbro Andersson. Sune Linde slår första slaget på Ärila den 14 maj – se 1976-05-14 ovan.

1986 – Någon/ra hällde ut hundaratals pappspik på och invid flera greener. ”Spikmattan” var kulmen på flera månaders problem med skadegörelse, bl a grävda hål på 17e green, stölder, stöld av ca 7 000 rangebollar (värda ca SEK 50.000) m m.

1986 – Vid damavslutningen uppträdde Lasse Lönndahl.

1987 – Matrikel – Omslag: Carl Inge Lindberg, Bildtjänst. 18e fairway.

1987 – Monika och Sivert Jacobsson vann äkta maketävlingen.

1987 – Korthålsbanan med 9 hål anläggs.
1987 – En nybörjarkommitté bildades.
1987 – Mats Hallberg kvalade in till Europatouren på Mallorca.

1987 – Malin Landehag blev Europamästere på Turnberrybanan i Skottland  tillsammans med Helen Alfredsson, Sofia Grönberg, Eva Dallöf och Helen Andersson-Kock.

1988 – Matrikel – Omslag: Bildmedia. Foto på Malin Landehag och Mats Hallberg.

1988 – Agneta Kumlin Larsson och Eje Larsson vann äkta makar.

1988 – Malin Landehag, Susanne Hörnfeldt, Pernilla Wallin, Marie Andersson och Katarina Andersson. Laget som gupp upp till elitserien.

1989 – Matrikel – Omslag: Margaretha Olofsson. Foto på flickorna som tog steget upp till elitserien.

1989 – Malin Landehag blev golf professional.

1989 – Herrarna tog steget upp till division 1: Sven Engler, Staffan Nilsson, Jesper Hansson, Mats Åkvist, Fredrik Edlund och Mattias Andersson.

1990 – Matrikel – Omslag. Foto på herrlag som tog steget upp i division 1.
1990 – KM Marie Andersson.

1990 – Ärilas damlag tog hem silverplatsen i elitserien. Laget bestod av: Pernilla Wallin, Susanne Hörnfeldt, Katarina Andersson, Marie Andersson, Maria Bertilsköld och Mailn Landehag. Coach var Sune Hidegård.

1991 – Matrikel – Omslag. Foto på damlaget som tog silver i elitserien.
1991 – Ordförande Tommy Sjöö.

1991 – Mats Hallberg blev svensk mästare.

1991 – Klubben firade 40-årsjubiléum med fest på Träffen i Nyköping. SGFs flagga överlämnades till klubbens nyvalde ordföranden Tommy Sjöö av förbundets representant, Marianne Johanson. Anders Engdahl och Olle Hörnfeldt fick ta emot var sin förtjänstplakett i silver för sina insatser.

1991 – Golfshopen byggdes.

1992 – Matrikel – Foto: Bildmedia. Färgbild på klubbhuset med det nybyggda kansliet. Ordf har ordet saknas i matrikeln.

Ny kanslibyggnad
Susanne Hörnfeldt, Arne Johanson, intendent, och Brita Winbladh i nya kanslibyggnaden.

1992 – Golfshopen byggdes ut och inkluderade ett inomhusträningscentra. Alan fick fin respons för ”The Ladies Fashion Show”, hemliga resan till Åtvidaberg och nattgolf.

1992 – KM Susanne Hörnfeldt och Mats Åkvist. KM Foursome Ove Nilsson och Hans-Ivar Hägg. ÄM Kerstin och Begt Åkvist.

1992 – Mats Hallberg flyttade till Örebro och lämnade klubben. (Återkom 2004).

1993 – Matrikel – Foto: Bildmedia. Färgbild på bl a klubbhuset från ovan. Ordf har ordet saknas i matrikeln.

1993 – Klubbmästare blev Fredrik Edlund och Susanne Hörnfeldt. H55 Bengt Åkvis, H45 Ingvar Carlsson, D50 Kerstin Åkvist och H65 Arne Svensson. KM Forusome Fredrik Edlund och Klas Engahl.

1994 – Matrikel – Foto: Bildmedia. Omslaget var ett färgfoto på det nybyggda 10e hålet (fotograferat från greenen).

1994 – På klubben spelades RM far och son med 152 startande par.

Bästa Ärilapar blev Bo och Magnus Kuhlman, som kom på 7e plats. Prisutdelare var Marianne Johanson.
Bästa Ärilapar blev Bo och Magnus Kuhlman, som kom på 7e plats. Prisutdelare var Marianne Johanson.

1995 – Matrikel – Bild: Bildmedia. Omslag flygfoto över banan.

1995 – KM Daniel Erixon och Pernilla Wallin. 2 generationer Jörgen och Gullwi Andersson. ÄM Lena och Ulf Herrlin.

1995 – Ny intendent Annie-Marie Carlsson började 1 maj.
Christer Isaksson börjar arbeta som kanslist.

1996 – Matrikel – Omslag: Jan Ed – Akvarell med bagar.
Ordförande: Ronnie Salomonsson

1996 – KM Susanne Hörnfeldt och Daniel Erixon.

1996 – Malin Landehag vann två deltävlingar på Golden Bear Tour i USA och slutade totalt på fjärde plats.

1997 – Matrikel – Omslag: Jan Ed – Akvarell.
I ordf har ordet står det bl a: ”Klubbens policy är att hälften av nya medlemmar ska vara juniorer. En kontinuerlig föryngring av förtroendevalda börjar också kännas angelägen. En av styrelsen stora uppgifter blir att än en gång stämma av läget med medlemamrna och kommunen betr utbyggnad till 27 hål.”

1997 – KM Susanne Hörnfeldt och Daniel Erixon.

1997 – Sophie Ekman kom tvåa i Nations Trophy i spanska internationella mästerskapet för D50.

1997-09-02 – Ärila GK fick i uppdrag av SGF att arrangera European Senior Ladies Team Championship för amatördamer över 50 år. 130 damer från 14 länder deltog. Tävlingarna gick i 2 klasser.

EM-Lag 1997 - Seniordamer
Det egentliga europamästerskapet samlade 9 deltagarländer med fem spelare i varje lag.

Marisa Sgaravatti Trophy – MST – uppkallad efter initiativtagaren till dessa europamästerskap – var öppen för damer med något högre handicap och här deltog 14 länder med 4 damer/lag. Både SGFs ordförande Ulf Laurin och generalsekreterare Bo Wickberg hedrade invigningen med sin närvaro.

Europamästarinnor blev England före Sverige, Tyskland och Italien.
I Marisa Sgaravatti Thropy vann Frankrike, före Spanien, Schweiz, Italien och Sverige.

Många frivilliga funktionärer arbetade. Speaker var Nils Bridal, som var en förnämlig tillgång genom sina goda språkkunskaper.

1998 – Matrikel – Omslag: Jan Ed – Akvarell.
I ordf har ordet står bl a: Säsongens höjdpunkt blir SGT-tävlingen i aug.

1998 – KM Susanne Hörnfeldt och Daniel Erixon

1999 – Matrikel – Omslag: Ragnhild Rydberg. Ny ordförande Klas Engdahl skrev bl a så här: Klubben måste bli klarare vad gäller köregler för blivande medlemmar. En kommande uppgift blir också att utarbeta en miljöplan.

1999 – KM Susanne Hörnfeldt och Daniel Erixon

1999 – Ingvar Carlsson, född 1941 deltog i EM H55 i Ascona, Schweiz. Se spelarprofil sid 29 i jubileumsskriften 50 år.

2000 – Matrikel – Omslag: Malin Landehag, målad tavla.

i Ordf har ordet står det bl a: ”I år har vi starters på ettans tee och ute på banan för att snabba på spelet om det behövs under de tider som det är ”tryck” på banan. Vi måste även förändra beteendet vid kioskpausen efter nian. Det är högst 5 minuter som gäller. Ärila Golfklubb är ett bra varumärke i och med att Telia Tour vill återkomma i form av match SM för damer i augusti.”

2000 – Ingvar Carlsson togs ut till landslaget H55. Han har spelat Brittish Senior och Scottish Open samt EM för seniorer på spanska La Manga.

2000 – KM Moa Mossberg och Daniel Erixon.

2001 – Matrikel – Omslag: Ewa Engwall, teckning. Ordförande har ordet: Det var samma text som 2000! Ett litet misstag med andra ord!

2001 – KM Karin Börjeskog och Staffan Nilsson.

År 2001 beslutade klubben att bygga ut anläggningen med ytterligare 18 hål. Dessa ritades av Sune Linde, som hade varit engagerad i klubben redan 1974-1976. Arbetet startades 2002 och 2005 invigdes två nya banor, den ”Östra” och den ”Västra”, som båda hade karaktären av ”mästerskapsbanor”.

2002 – Matrikel – Omslag: Niclas Klingfeldt, teckning.

I ordf har ordet stod det bl a: ”Har vi accepterat att det tar 4,5 timma att spela en runda? Enligt John Cockin (klubbdirektör på Fågelbro) fanns endast 4 sätt att snabba på spelet:

 1. Du får inte scora varje gång du är ute och spelar
 2. Du får inte provsvinga.
 3. Du får inte g bakom bollen och ta ut linjen för det har inte hjälpt någon medelgolfare.
 4. Du får inte kontrollera avstånden hela tiden.

Klas Engdahl föreslog att den som är först klar slår nästa slag.”

2003 – Matrikel – Omslag: Mats Ödman, foto från 11e hålet.
Ordf har ordet saknas i matrikeln.
2003 – Jan Lundell, blev ny greenkeeper och efterträdde Runo Viklund.
2003 – KM Kerstin Åkvist och Staffan Nilsson

2004 – Matrikel – Omslag: Mats Ödman, foto från 9e hålet.
Ordf har ordet saknas i matrikeln.
2004 – Namnet Nyköpings Golfklubb återtogs efter ett beslut på årsmötet.
2004 – KM Ylva-li Alsbro och Mats Hallberg

2005 – Matrikel – Omslag: Mats Ödman, foto från hål 13 på östra banan.
Ordf har ordet saknas i matrikeln.

Detta var den sista matrikeln som klubben gav ut.


HIO m m
1953 – Sune Linde, hål 2, 5 aug – Ekensberg
1975 – Lars Gullberg, hål 3 – Ekensberg
1977 – Ingrid Christensson gjorde den första hole in one på Ärila. Hål okänt.

Kjell Brandt, hål 8 (par 4 och dold green), nuvarade östra banan.
Tommy Arvidsson, albatross på hål 15 (par 5) nuvarande västra banan.
Dokumentation av HIO fr o m 2009 finns här.

Medlemsutveckling
1951 –     97
1961 –    100
1971 –    510
1981 –    860
1991 – 1 034
2001 – 1 359

Greenfee  1953 1956 1966  1976  1986  1996  2001
Sön- o helg  7,50 15  40  100  200  200  270
Övriga dagar  5 10  30  100  200  200  220
Veckoavgift  20 40  175  450  900  900  1 100

 

 

 

Fr o m 1976 gällde halv greenfee för juniorer

Texten ovan är utdrag från 50-årsjubiléumskriften. Materialinsamling har skett av Marianne och Arne Johanson. Produktion: MediaCraft Information.

50 år – Jubiléumsskrift
1951 - 2001 - Ärila GK 50 år - Jubiléumsskrift
Jubiléumsskriften (30 sidor + omslag) gavs ut till 50-årsjubiléet.
ÄrilaGK 50 år uppslagsvis (PDF-fil ca 5 MB)

Matrikel
Den första tryckta matrikeln utkom 1956. Från år 1960 t o m 2004 (då sista matrikeln gavs ut) finns bl a alla styrelser och kommittéer nedtecknade. Christina Hörnfeldt har nästan alla matriklarna samlade från 1960.

År Antal
medl
Antal med
hcp
Årsavg
senior
Greenfee
vardag
Start-
avgift
1959  100 28 250  5  5
1961  100 41 250  7  5
 1966  200 73 300  10  ?
 1971  510 189 340  15  ?
 1976  730 338 550  40  15
 1981  860 450 1.050  50  15
 1986  1.050 630 1.500  100  20

1951-1960 gjordes endast 2 st hole-in-one.

I 1962 års matrikel fanns en förteckning över alla herrar i Sverige med hcp under 4 och alla damer med hcp under 11. 1661 års lista omfattade 70 herrar och 28 damer.

1960 fanns det 4 st hcp-satta damer på klubben.

 • Årsavgiften för äkta makar SEK 325
 • Inträdesavgiften SEK 25
 • Greenfee SEK 5 vardagar och SEK 10 lördag och söndag. Då hette det banavgift.

Klubbstyrelser
Styrelse 2009
2009 – Gary Cosford (klubbchef adj), Peter Thor, Maj Halth, sekr, Bernt Karlsson, ordf, Anna Merelius, Björn Adolfsson, kassör, Ingrid Rosmark, Leif Fermvik och Jan Norberg.

Styrelse 2010
2010 – Styrelsen ovan omvaldes, med undantag av Jan Norberg (som avsagt sig) och ersattes med Karl-Erik Norberg.

Ordförande:
1951 – Percy Tham
1955 – Ernst Jonas Bratt
1959 – Percy Tham
1963 – Nils Lenas
1965 – Tage Helin
1967 – Bo Berg
1968 – Hans Stenke
1973 – Gustav Lindblad
1982 – Anders Engdahl
1987 – Folke Bergström
1991 – Tommy Sjöö
1994 – Karl-Inge Heidenberg
1996 – Ronnie Salomonsson
1999 – Klas Engdahl
2006 – Bernt Karlsson
2013 – Holger Namer – pågår

Intendent/Klubbchef
1957 – Bengt Jarvall, Länsrevisor
1959 – Sten Liddahl, Hypoteksdirektör (ev 1958)
1984 – Arne Johanson
1995 – Annie-Marie Carlsson
2006 – Gary Cosford, klubbchef – pågår

Greenkeeper:
19xx –  ?
1991 – Runo Viklund
2003 – Jan Lundell
2007 – Magnus Koinberg – pågår

DK – Damkommitté
Damkommitté 2009

DK 2009 – Christel Lennartsson, ordf, Eva Roxentjärn, kassör, Anneli Kastås, v ordf, Yvonne Rigbrandt, sekr, Yvette Alkelind, Lotta Hellstadius, Margareta Hornberg (fotograf)

DK Ordföranden

 • 1956 – Fruarna Marianne Sörenson, Margaretha Bratt och Görel Eveland
 • 1957 – Fruarna Bratt, M Sörenson, Elisabeth Sjöwall och G Eveland
 • 1958 – matrikel saknas
 • 1959 – matrikel saknas
 • 1960 – Elisabeth (Lisbeth) Sjöwall, Karin Linde, Margit Ridderstråle
 • 1961 – damkommitté saknades
 • 1962 – Lisbeth Sjöwall
 • 1963 – Elsa Lenas, Karin Linde, Brita af Geijerstam
 • 1964 – Elsa Lenas, Karin Linde, Brita af Geijerstam, Marianne Jonstam
 • 1965 – Elsa Lenas, Karin Linde, Brita af Geijerstam, Marianne Jonstam
 • 1966 – Madeleine Strandberg, K Linde, Ingrid Christensson, Inga-Lill Ekberg
 • 1967 – Madeleine Strandberg, I Christensson, IL Ekberg, Gunilla Åkerman
 • 1968 – Madeleine Strandberg, I Christensson, IL Ekberg, Gunilla Åkerman
 • 1969 – M Strandberg, Barbro Andersson, Gunilla Kuhlman, Gunilla Åkerman
 • 1970 – Elsa Lenas, Barbro Andersson, Brita Windahl, Gunilla Åkerman
 • 1971 – Brita Windahl, Barbro Andersson, Britta Andersson, Ingegerd Johansson, Elsa Lenas, Ann Wachtmeister
 • 1972 – Brita Windahl, Brita Andersson, Sigbritt Hägg, Ingegerd Johansson, Britt-Marie Oehme, Ann Wachtmeister
 • 1973 – Anita Fröberg, Ingegerd Johansson, Sigbritt Hägg, Brita Windahl, Britt-Marie Oehme, Ann Wachtmeister
 • 1974 – Anita Fröberg, Ingegerd Johansson, Kerstin Baastrup, Sigbritt Hägg,  Britt-Marie Oehme,Brita Windahl
 • 1976 – Britt-Marie Oehme – Ärila GK invigdes, Barbro Andersson, Anita Fröberg, Irene Gullberg, Sigbritt Hägg, Brita Windahl
 • 1977 – Britt-Marie Oehme, Brita Windahl, Berit Krönby, Anita Fröberg, Sigbritt Hägg, Irene Gullberg
 • 1978
 • 1979 – Berti Krönby, Brita Windahl, Gunnel Lundgren, Anita Fröberg, Marianne Johanson, Elisabeth Åkesson
 • 1980 – Berit Krönby
 • 1981 – Kerstin Åkvist, Marianne Johanson, Anita Fröberg, Gunnel Lundgren, Ulla Bergström, Eva Hartzell
 • 1982 – Kerstin Åkvist, Marianne Johanson, Ulla Bergström, Eva Hartzell, Christina Hörnfeldt
 • 1983 – Kerstin Åkvist, Marianne Johanson, Ulla Bergström, Eva Hartzell, Christina Hörnfeldt
 • 1984 – Christina Hörnfeldt, Ulla Borggren, Gunnel Englund, Gunnel Hellberg, Margaretha Olofsson
 • 1985 – Christina Hörnfeldt, Birgitta Andersson, Ulla Borggren, Gunnel Hellberg, Siw Johansson.
 • 1986 – Christina Hörnfeldt, Birgitta Andersson, Ulla Borggren, Margaretha Einarsson, Siw Johansson
 • 1987 – Margaretha Einarsson, Birgitta Andersson, Laila Arneving, Inga Heidenberg, Siw Johansson
 • 1988 – Margaretha Einarsson, Laila Arneving, Barbro Viklund, Karin Ericsson, Siw Johansson
 • 1989 – Christina Hörnfeldt, gun Wennlo, Ann Malmskog, Anita Eriksson, Agneta Rosenberg
 • 1990 – Ann Malmskog
 • 1991 –
 • 1992 – Ann Malmskog, Inga-Lill Nilsson, Gunilla Andersson, Ingrid Näsholm, Ingrid Norman
 • 1993 – Inga-Lill Nilsson, Ingrid Näsholm, Ingrid Norman, gunilla Andersson, Birgitta Danielsson, Birgitta Eriksson
 • 1994 – Inga-Lill Nilsson, Ingrid Näsholm, Astrid Arneving, Gunilla Andersson, Birgitta Danielsson, Birgitta Eriksson
 • 1995 – Birgitta  Eriksson, Birgitta Danielsson, Gunnel Thunström, Gunilla Larsson, Astrid Arneving, Kristina Svensson
 • 1996 – framgår ej
 • 1997 – Carina Dalhäll, Lena Herrlin, Anita Backner, Annika Åkerman, Solveig Preimer, Kerstin Nilsson
 • 1998 – Anita Backner, Lena Herrlin, Carina Dalhäll, Annika Åkerman, Solveig Preimer, Ulla Svensson
 • 1999 – Anita Backner, Lena Herrlin, Sofia Laving, Annika Åkerman, Eva Lundin, Ulla Svensson
 • 2000 – Anita Backner, Lena Herrlin, Sofia Laving, Annika Åkerman, Eva Lundin, Ulla Svensson
 • 2001 – Lena Herrlin, Christel Lennartsson, Sofia Laving, Birgitta Johansson, Eva Lundin, Birgitta Flyborn
 • 2002 – Birgitta Flyborn, Birgitta Jansson, Birgitta Johansson, Sofia Lavin, Eva Lundin, Helena Maurer
 • 2003 – Birgitta Flyborn, Birgitta Jansson, Birgitta Johansson, Sofia Lavin, Eva Lundin, Helena Maurer
 • 2004 – Birgitta Flyborn,  Birgitta Jansson, Sofia Laving, Eva Lundin, Helena Maurer, Helena Runevall, Kerstin Åkvist
 • 2005 – Helena Maurer, Birgitta Jansson, Sofia Laving, Helena Runevall, Lena Palm.
 • 2006 –
 • 2007 – Christel Lennartsson
 • oklart
 • 2012 – Anette Nilsson
 • 2013 – Ingen damkommitté
 • 2014 – Ann-Christine Samuelsson

Några händelser betr damverksamheten:

Ann Malmskog: 1989 trädde Christina Hörnfeldt in som DK ordförande igen för att rädda damgolfen. Jag kom då med i DK för att ”läras upp”. 1989 skedde en storsatsning. Alla ”gamla” tävlingar fortsatte och nya tillkom t ex

 • Studsvikskristallen, instiftad 1989
 • Winners och Losers Cup instiftad 1990
 • Röd avgång (med överraskningar av Gun Wennlo).

Jag hade försökt att under åren 1990-91 få en egen tävling med shotgun för damer. Med ny ordförande (Tommy Sjöö) och ny Pro (Alan Harris) lyckades detta år 1992 och Alan Harris tävling var ett faktum.

Tävlingen har ju blivit omåttligt populär och redan från början fanns jordgubbar, champagne och lotteri med. Vandringspriset Rose Bowl instiftades 1994.

Oldboys –  Gladie´s – Kommittéordföranden
Birger Magnusson
Richard Skyllbäck

Nils Bridal

 • Medlem 1971 (medlem 1976-82 i Delsjö, Göteborg).
 • Återkom 1982. Blev Oldboy 1986.

Seniorer – Nytt namn och ny organisation fr o m 2009 – Seniorerna ingår nu i tävlingskommittén

 • Leif Thor – ordf tävlingskommittén
 • Leif Danielsson – herrar
 • Eva Dolk – damer

2009 – Ekensbergsbanans klubbhus finns kvar…….
I Ärila GKs jubileumsskrift 50 år finns på sid 9 en karta som visar Ekensbergs-banans sträckning samt en bild på klubbhuset. Jag blev nyfiken och åkte upp till Ekensberg i somras för att kolla om det fanns några spår efter golfbanan. Gärdena och klubbhuset finns kvar.

Där träffade jag några äldre orienterar utanför deras klubbstuga, dom gav mig en karta över Karta Ekensberg (Pdf) över området där golfbanan låg, och på den kartan har jag försökt rita in alla hål efter den Nyköpings GK Ekensberg 1956 (PDF) som finns i jubiléumsskriften. (Banskiss och foto på klubbhuset finns som bild i inledningen av denna artikel.) Leif Danielsson


Golflänkar:
Golf.se
Svenska golfförbundet
Tidningen Svensk Golf – arkiv
Golfhistoriska Sällskapet
* Golflitteratur
* Lars Einarssons Golfotek finns sist som excelfil


2009-12-02 – Gunnel Thunström
2014-02-03 – Gunnel Thunström