Paret Strömstedt spelade på Östra banan den 2 augusti

Niklas och Jenny Strömstedt besöker oss lite då och då. Denna dag råkade fotograf Tomas Kihlman vara på banan när de spelare.

Han frågade givetvis om han fick ta en bild. Jenny blev lite orolig eftersom  hon trodde att de spelade för sakta! De ställde gärna upp på bild!

 

Fotograf Tomas Kihlman

Information angående Coronavirus covid-19

Råd och rekommendationer för Nyköpings Golfklubb