Klubbnyheter

Historik – Golfbanan för 6 000 år sedan

By 15 januari 2017 No Comments

Historik – Golfbanan för 6 000 år sedan

Bakgrund till dokumentationen
Bakgrunden till att jag skrev berättelsen är att många medlemmar inte vet vad som finns och vad som utspelat sig runt banan. Jag har under hösten 2016 forskat vidare och letat material. Stenyxa/stenverktyg hittad 1975
Jag såg stenyxan i rummet bakom shopen någon gång i början av år 2000. Den låg i en liten ask tillsammans med en maskinskriven lapp om var och när den hittats. Jag har, tyvärr utan framgång, letat efter den både vid kansliet och förrådet i maskinhallen. Det hade varit roligt att ha den med på bild här. Jörgen Bennheden

Nyköpings golfbana för 6 000 år sedan och framåt i tiden

Följ med på en geologisk, arkeologisk och historisk rundvandring på Nyköpings golfbana. Ta med dig mycket inlevelse och fantasi. Det underlättar.

I och med landhöjningen efter senaste istiden för 11 000 år sedan, reste sig några öar ur havet för cirka 6 000 år sedan. Det är dessa öar som idag är bergen mellan Västra och Östra banan. Fortfarande låg nuvarande bana helt eller delvis under vatten.

Fullständig text i separat dokument

Golfbanan för 6000 år sedan PDF-fil

Texten är sammanställd i dokumentet ovan. Texten och bild går att skriva ut för den som vill ha “en karta” i golfbagen som guide för att hitta de olika gravrösena på banan.

Några utdrag ur texten i PDF-filen ovan:

  • Strandlinjen på bild för 3 500 år sedan.
  • Söndag 24 juli 1719 härjade Ryssarna och passerade över den nuvarande golfbanan.
  • Gårdarna Svanvik och Ärilla skonades.
  • Ryssbergen fick sitt namn.
  • Några av de största stenrösen finns på bergen mellan Östra och Västra banan. (Bronsåldern 1800 f.Kr – 500 f.Kr)
  • Vid grävningsarbete för golfbanan 1975 vid hål 17 Västra hittades en stenyxa eller stenverktyg på den gamla sjöbottnen. Den förvarades på klubben i många år men är nu försvunnen.

Gravfält – I Dungen mellan hål 2 och 16 Västra. Vi golfare har väl alla hjälpt våra medspelare att leta efter deras golfbollar i skogsdungen mellan hål 2 och 16 på Västra banan. Vad vi däremot kanske inte tänkt på är att där finns ett gravfält med 25 registrerade gravar.

Gravfält – Vid vägen hål 14 Västra. Även vid hål 14 Västra banan, i kurvan vid vägen ovanför de vita outpinnarna finns ett gravfält med ytterligare 25 gravar. Dessa har förmodligen tillhört själva gården Ärilla strax intill.

Gravfält – Öster om hål 3 Västra och korthålet 4 Västra. Om vi så förflyttar oss till berget öster om hål 3 V och korthålet 4 V. Där finns ett gravfält med 35 gravar, sex rösen, 15 stensättningar och en skeppssättning. Detta är bara några av alla hundratals fornlämningar som finns på och runt banan.

 

 

Fornlämningar

Översiktskarta över delar av banan. Klubbhus, maskinhall och parkering längst upp på kartan (norr). Varje grå punkt med ett (R) är en plats som registrerats som fornlämning. (Källa: RAÄ  Riksantikvarieämbetet).

Dessa R = fornlämning på översiktskartan ovan är väldigt utspridda så att exakt koppla ihop dem med rätt fotografi är svårt. Jag hänvisar på ett ungefär genom att ange höger, vänster om bana/fairway.

Gravfält 1 ligger till vänster om fairway 10 Västra (norr). Det är ganska övervuxet och svårtolkat efter många tusen år. I mångas ögon är det bara en massa stenar

Gravfält 2-6 är några av punkterna till vänster (öster) om fairway 3 Västra. Det är stora stenrösen som är placerade på de högst belägna punkterna på berget.

Text och bild: Jörgen Bennheden