BananKlubbnyheter

Nyhetsbrev om banan i juni – Magnus Koinberg

Nyhetsbrev om banan i juni – Magnus Koinberg

Hej!
Vi är nu inne i en period där allting växer med rekordfart och där klippning och röjsågning är de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Vi har i år redan nu börjat klippa de tjockaste ruffarna, vilket vi hoppas gör golfupplevelsen bättre.

Hålutvecklingsplan

En ny hålutvecklingsplan är under införande. Vi vill få en konkret beskrivning och en handlingsplan för vad som behöver göras för varje hål och som vi kan referera till. Varje hål får en åtgärdslista där diverse åtgärder listas. Exempel:

  • a. Område, t.ex. tees, fairway, greenområde, bunkrar, dräneringar, säkerhet, bevattning m.fl.
  • b. Aktivitet per område
  • c. Prioritet
  • d. Kostnad
  • e. Tidsåtgång/mantimmar
  • f. Tidpunkt för färdigställande.

Vi har påbörjat inventeringen av Västra banan. Det kommer att ta tid att få hålplanerna på plats, men det kommer på sikt att ge oss viktiga pusselbitar för att höja standarden och golfupplevelsen ytterligare.

Rådslag bana

Medlemmarna i Rådslag bana är:

  • Anders Lundgren, Rolf Åkvist, Tommy Eriksson, Christer Bergström och Elisabet Åfors.
  • Magnus Koinberg och Gary Cosford deltar på alla möten.

Flera medlemmar med lång golferfarenhet kommer att vara behjälpliga med att upprätta hålutvecklingsplanen eller ”hålbibeln”.

Hålvärdar

Vi vill blåsa liv i hålvärdssystemet. Fokus ska vara på finishen. Lämpliga uppgifter är ifyllning av torvuppslag, reparation av nedslagsmärken, plockning av grenar och kvistar, rensa ogräs i bunkrar. Aktiviteter bör samordnas tidsmässigt, så att banpersonalen inte blir belastad vid en massa olika tidpunkter. Två stycken kallelser per säsong är lagom. Värvning av hålvärdar påbörjas med hjälp av en lista på de som tidigare var hålvärdar. Alla i styrelsen ställer förresten upp som hålvärd!

Vi har en del ”knöggliga” gångvägar med större stenar som gör promenaden med golfvagnen skramlig. Det kommer att föras in i hålutvecklingsplanen.

Nya maskiner

Nya maskiner har tillförts maskinparken: Greenklippare med ”spikefunktion”, fairwayklippare och en ”blås” som blåser bort löv, gräsklipp och annat som kan blåsas bort. Greenerna blommar nu och ett par veckor framöver.

Personalläge

Personalläget är bra. ”Bunkerligan”, som består av några skolungdomar, börjar nu sitt jobb med att hålla bunkrarna i trim.

Hälsningar
Magnus Koinberg, Head Greenkeeper

Nyhetsbrev 2017-06-18 – pdf-fil


Luftningsmaskin


Coring Machine

Blåsmaskin

Foto maskiner: Anders Lundgren


Vårt nya läckra boende på banan

banner-boka-boende-980x120Boka boende! Eller via mail boende@nykopingsgk.se | Bilder på husen | Bildspel