Vision 50/50 – Fler kvinnor till golfen!

Nedan finns en Power Point med en förklaring av processen som vi har påbörjat på Nyköpings GK inom ramen för satsningen Vision 50/50. Det finns 42 utvalda anläggningar som under 2017-2018 genomgår en utbildning i jämställdhet.

Fram till slutet av september 2017 jobbar vi i styrgruppen och referensgruppen med områden;

 • ”Utan spaning ingen aning!” och begrepp struktur, kultur och inom idrott och golfen.
 • Under oktober kan vi presentera en del av gruppens spaningar på hemmaplan som blir en del i vårt förändringsarbete under ”rond 2 – Klara, färdiga”

Drivkraften är att locka och behålla flera tjejer och kvinnor till golfen. Fram till år 2020 ska 10 000 flera kvinnor vara registrerade på golfklubbar än innan projektets start.

På Nyköpings GK vill vi skapa en miljö som är inkluderande oavsett kön, bakgrund, läggning eller tro. Det gäller att ta på sig kritiska glasögon och se och lyssna på vad vi gör som kan förbättra trivseln för flera kvinnor inom golfen. Det kan vara allt från banans spellängd till mer anpassande maträtter på meny i restaurangen.

Hur jämställd är Nyköpings GK avseende makt? Hur många av våra medlemmar som slutar är män/kvinnor? Varför slutar kvinnor i en högre utsträckning i golfen än män? Det blir många frågor att ställa!

Annika Gustavsson

Styrgruppen

 • Annika Gustavsson (sammankallande)
 • Holger Namér (ordförande)
 • Gary Cosford (klubbchef)
 • Malin Landehag (pro)
 • Anki Lundqvist (styrelse)

Referensgrupp

 • Magnus Koinberg (banan)
 • Tina Mardla
 • Maj Halth
 • Emma Andersson
 • Eje Larsson
 • Linda Holmström
 • Peter Holmdahl
 • Tina Eriksson (kansliet)
 • Anneli Kastås (valberedning)
 • Patrik Woss/Camilla (restaurang)

Ovanstående i referensgruppen gör utbildningen i samma utsträckning som styrgruppen och de har med jämna mellanrum gemensamma träffar för skattning och diskussioner.

En presentation om hur arbetet utvecklas kommer under oktober. På länken nedan finns en Power-Point-presentation.

AG Presentation 50-50 Nyköpings GK process

Webbsida om Vision 50/50

 

Fotograf Tomas Kihlman


Vårt nya läckra boende på banan

banner-boka-boende-980x120Boka boende! Eller via mail boende@nykopingsgk.se | Bilder på husen | Bildspel

Information angående Coronavirus covid-19

Råd och rekommendationer för Nyköpings Golfklubb