Golfnyttan i samhälletKlubbnyheterRedo för GolfStyrelseVision 50/50

Vision 50/50 – Kick-off rond 2 ”Klara färdiga”

Vision 50/50 – Kick-off rond 2 ”Klara färdiga”

Annika Lundström – Förändringsledare

Mötet på Kallfors GK igår 25 oktober  var kick-off på Rond 2 ”Klara-färdiga” i klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Det var det  sista kick-off mötet i landet inför rond 2.

Annika Lundström berättade om läget i landet och hur klubbarna har jobbat genom utbildningsprogrammet och rond 1 ”utan spaning – ingen aning!”.

Klubbarna ska nu få stöd i problemformuleringar och framtagning av en handlingsplan för att uppnå ett önskat läge utifrån sina spaningar.

Nyköpings GK fick mycket beröm för genomförandet av sin Redo4Golf utbildning samt publicering av allt material på webben, som kommer att hjälpa flera anläggningar i det pågående arbetet.

Deltagarna fick också arbeta på olika problemcase för att tränas i problemformuleringar, visualisering av önskat läge och tänkbara handlingar för att uppnå målet. Varje case fick redovisas inför hela gruppen.

Nyköpings GK ska under okt/nov arbeta vidare med problemformulering och målformuleringar inför 2018 tillsammans med referensgruppen. En presentation av arbetet ska göras vid höstårsmötet.

Bild t v: Amanda Nordlie, SISU, Anders Hammarström SGFs klubbrådgivare och Gunnar Håkansson, SFGs förbundschef. Bild t h: deltagare från Kallfors. Anna Öqvist sittande.

Gary Cosford

Vision 50/50 – Kick off för nästa rond på Kallfors GK

Igår var det dags att kicka igång nästa steg i arbetet för en jämlikare golfmiljö. Anki Lundqvist, Malin Landehag, Gary Cosford och undertecknad var på plats för att tillsammans med Kallfors GK och Åkersberga GK starta  rond 2.

Synpunkter som kommit in från Styrgruppen och Referensgruppen under det senaste halvåret och fakta om vår klubb ska sammanställas och utvärderas. Sen startar ett spännande arbete med att kartlägga hur vi bäst går vidare för att skapa en miljö som får alla att känna sig delaktiga och inkluderade och trivas på vår fina klubb.

Vi söker fler medlemmar till Referensgruppen

Vi tar gärna emot fler medlemmar till vår Referensgrupp. Passa på att få ett tillfälle att tycka till genom att maila till kansli@nykopingsgk.se och ange din mailadress. Jag ser då till att du får tillgång till Golfförbundets interaktiva jämställdhetsprogram där du kan ge oss dina synpunkter.

Annika Gustavsson

Kick Off presentation Rond 2 – Power Point

 

Omslagsbild: Gunnel Thunström. Bild på Annika Gustavsson: Fotograf Tomas Kihlman. Övriga: Gary Cosford


Vårt nya läckra boende på banan

Boka boende! Via mail boende@nykopingsgk.se | Bilder på husen | Bildspel

Information angående Coronavirus covid-19

Råd och rekommendationer för Nyköpings Golfklubb