DamerHerrarKlubbnyheterStyrelse

Höstårsmötet på Rosvalla igår 28 nov

Höstårsmötet på Rosvalla igår 28 nov

86 personer kom till gårdagens trevliga årsmöte. Som vanligt fanns en fullödig dokumentation som nu var kompletterad med ekonomisk redovisning utlagd på alla stolar som deltagarna kunde följa på skärmen.

Björn Albing valdes till ordförande för mötet. Klubbchef Gary Cosford höll en mycket tydlig och intressant genomgång över verksamhetens utveckling.

I korthet redovisade han dessa punkter:

 • Förbättrad säkerhet på drivingrangen.
 • 12 000 nya rangebollar av bästa kvalitet. – Det har försvunnit många bollar.
 • Nytt styrsystem och utökning av kapaciteten i vår bevattningsanläggning.
 • Uppgradering av ett antal bunkrar enligt tidigare med Capillary Concrete. – Vi har f n 142 bunkrar på våra banor.
 • Förbättringsåtgärder på banorna enligt den nya banutvecklngsplanen.
 • Nystart med hålvärdar för att höja finishen på banorna.
 • Påbörja GEO Certifiering av anläggningen 2018.
 • Effektivisering med hjälp av IT-stöd och tydligare regler kring tävlingsverksamheten.
 • Utökat mentorprogram för nya golfare och spelare med högt hcp.
 • Högre greenfeeavgifter och färre klubbtävlingar.
 • Förberedelser för ett utökat antal parkeringsplatser.
 • Öka beläggningen på årsbasis i vårt golfboende – f n 650 gästnätter.
 • Kvalitetsutveckling i restaurangen.
 • Fortsatt arbete med klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 som en naturligt del av klubbens utvecklingsarbete. – 42 klubbar deltar.
 • Delta i seriespelen i Sörmland, Mellansvenska regionen och Lag SM. – Det blir en ökning med seriespel 2018

Övriga punkter

Patrik Woss, Nyköpings Golfrestaurang, informerade om att det blir ett ”matråd” 2018 och mer dialog med medlemmarna.

Klubbmästarbevis delades ut. De som inte var där kan hämta sina bevis på kansliet. Passa på och gör det 16-17 dec när kansliet har öppet för julförsäljning.

Arne Alexandersson vann både SM och KM för 80-åringar. Här med ordf Holger Namér.

Juniorbarometern

Juniorbarometerns priser delades ut. De som inte var där kan hämta sin prischeck på kansliet. Läs på om Juniorbarometern och spela klubbens äldsta tävling nästa år.

Vinnare damer Gunnel Thunström Vinnare herrar Björn Göthberg

Redovisning av Golfkampen

Jag, Gunnel Thunström, överlämnade checken till klubbens ordförande som bevis på Golfkampens insamling i år och tackade alla som arbetat och bidragit. Vi kom på andra plats bland 66 deltagande klubbar. Vann gjorde Vara-Bjärtorp för tredje året i rad.

Golfrestaurangen serverade fika och goda smörgåsar som inledning.

Som inledning på mötet visades ett kort bildspel från säsongen, men projektorn hade något fel på färginställningen så de fina bilderna kom inte alls till sin rätt.

Fotograf Tomas Kihlman


Vårt nya läckra boende på banan

banner-boka-boende-980x120Boka boende! Eller via mail boende@nykopingsgk.se | Bilder på husen |Bildspel parhusen | Bildspel 6 april

Information angående Coronavirus covid-19

Råd och rekommendationer för Nyköpings Golfklubb