KlubbnyheterVision 50/50

Vision 50/50 – Verksamhetsutveckling

Vision 50/50 – Verksamhetsutveckling

Torsdag 15 mars hade styrgrupp och referensgrupp ett gruppmöte tillsammans med Anders Hammarström (SGF) och Amanda Nordlie (Sörmlandsidrotten/SISU) på golfklubben.

Närvarande: Annika Gustavsson (styrelsen och förändringsledare), Holger Namér (ordförande), Gary Cosford (klubbchef), Anki Lundkvist (styrelsen), Tina Eriksson (kanslichef), Emma Andersson, Eje Larsson, Anders Jonsson och Tina Mardla.

Klubbens representanter arbetar både med självstudier i den online interaktiva utbildningen, samt med gruppmöten och avstämningar. Hittills i projektet har gruppen under rond 1 arbetat med kunskapsutvecklingen, insikter och en spaning på hur ”inkluderande” Nyköpings Golfklubb är för familjer, för kvinnor, för nya golfare och för ungdomar.

Alla iakttagelser har kartlagts och under rond 2, som har pågått under vintern, har gruppen identifierat en del problemområden.

Inför sista delen av utbildningen

I slutet på rond 2 och under rond 3 (sista delen av utbildningen) ska klubben se över värdegrund, verksamhetsidé, vision och verksamhetsinriktning. Gruppen kommer att jobba utifrån identifierade problemområden och styrelsen kommer att jobba utifrån ett helhetsperspektiv. Ambitionen är att uppdatera hela klubbens policydokument under verksamhetsåret 2018 och lägga det till beslut på höstårsmötet i november 2018.

Varför deltar vi programmet 50/50?

Anledning till arbetet är enkel. Det handlar om klubbens fortsatta utveckling!

Omvärlden förändras och för att Nyköpings GK ska vara relevant i framtiden måste vårt sätt att förhålla oss till varandra och omvärlden utvecklas. 
Det finns en del strukturer i klubben som vi måste arbeta med för att locka flera medlemmar, yngre spelare, kvinnliga spelare, flera gäster och familjer.

Den 10 april är det kick-off i Stockholm för rond 3 (sista delen i utbildningen) som handlar mycket om förändringsarbete i organisationer.

”Nyköpings Golfklubb är en mönsterklubb i hur man ska arbete med Vision 50/50″ sade Anders Hammarström (klubbrådgivare SGF) under mötet igår.

Han kommer tillsammans med Amanda Nordlie från SISU att stötta klubben i vårt utvecklingsarbete. Allt för att skapa en ännu mer spännande och utvecklande verksamhet för alla medlemmar, gäster, partners och övriga intressenter framöver.

Gary Cosford, Klubbchef

Videos från SGF om Vision 50/50

Spellista med alla filmer som SGF tagit fram i Vision 50/50. 

Filmerna spelas upp efter varandra.

…..fler filmer kommer automatiskt.

Vision 50/50 – Projektsammanställning Nyköpings GK

Genrefoton från SGF


Vårt läckra boende på banan

Boka boende! Mail boende@nykopingsgk.se | Bilder på husen |Bildspel parhusen | Bildspel 2017-04-06

INFÖR SÄSONGEN 2021!
Logga in på MinGolf och uppdatera dina kontaktuppgifter.
Vill du göra någon förändring av ditt Medlemskap hör av dig till klubben vi E-post till kansli@nykopingsgk.se senast den 15/12-2020.