Bokningsregler 2018

Bakgrund

Målsättningen är att hitta balans mellan att klubbens egna medlemmar kan boka speltider på sin hemmabana, och att gäster får tillgång till speltider för att uppnå budgeterad greenfee, utan att det upplevs som en inskränkning på speltider av medlemmarna.

Bokningsregler för medlemmar och gäster säsongen 2018

 1. När bokningen öppnar kan A-Guldmedlemmar eller motsvarande (X-Årsmedlemmar) boka tre speltillfällen per bana (6 tider totalt) varav max två speltillfällen per bana under lördag, söndag och helgdagar.
 2. Greenfeemedlemmar kan boka två speltillfällen per bana (4 tider totalt) varav max ett  speltillfälle per bana under lördag, söndag och helgdagar.
 3. För Vardagsmedlemmar gäller samma som för A-Guld, dock med begränsningar till kostnadsfri bokning/spel under fredagar t o m kl. 11.50. Spel från kl. 12.00 på fredagar eller under hela dagen på en lördag, söndag eller helgdag kostar 450 kr, enligt reglerna för Vardagsmedlemskap.
 4. Vid försök till bokning utöver ovanstående regler visas en varningstext från bokningssystemet. Fler tider kan bokas först efter att en av de redan bokade speltiderna har nyttjats eller mot en bokningsavgift (se nedan). Inga blockningar av speltider för t ex. interna matchspelsomgångar i olika sammanhang, som inte är officiella klubblagsmatcher, kommer att tillåtas.
 5. För Gäster öppnas bokningen för säsongen den 23 april. Gäster kan boka två tider per bana (fyra tider totalt) varav max en tid per bana under lördag, söndag och helgdag.

Avbokningsregler

 1. Senast 2 timmar innan bokade tiden på banan kan en tid avbokas utan avgift. Därefter debiteras spelaren (samtliga medlemmar och gäster) gällande grenfeeavgift för den osålda tiden.
 2. Bokningsavgiften återbetalas ej.

Gruppbokningar

Definition: Gruppbokning
Med gruppbokning menar vi minst två speltider efter varandra, där bokaren inte anger samtliga spelares golf-id, eller att antalet bokningar överstiger kvoten enligt ovan. Det kan också vara ett antal tider som bokaren vill reservera via kanslipersonalen innan bokningssystemet öppnat för säsongen.

 1. För Medlemmar kostar en gruppbokning 50 kr/pp (200 kr/boll). Detta betalas vid bokningstillfället direkt i kassan eller via swish. *
 2. För Gäster kostar en gruppbokning 100 kr/pp (400 kr/boll) och betalas direkt vid bokningstillfället i kassan eller via swish.*
 3. Gruppbokningar som är specificerade, dvs bokaren registrerar själv in samtliga spelares golf-id via Min Golf, är avgiftsfria inom ramen för bokningsreglerna ovan. Byte av spelare i gruppbokningar görs av bokaren själv i Min Golf ej på plats i receptionen.

*Gäller ej partners, hotellgrupper och egna golfboendegäster

Avbokningsregler

 1. Senast 2 timmar innan bokade tiden på banan kan en tid avbokas utan avgift. Därefter debiteras spelaren (samtliga medlemmar och gäster) gällande grenfeeavgift för den osålda tiden.
 2. Bokningsavgiften återbetalas ej.

Klubbchef Gary Cosford

Bokningsregler Nyk GK 2018 – PDF-fil


Vårt nya läckra boende på banan

Boka boende! Eller via mail boende@nykopingsgk.se | Bilder på husen |Bildspel parhusen | Bildspel 2017-04-06