DamerHerrarKlubbnyheterStyrelse

Ordföranden har ordet – Nyköping GKs värdegrund

Ordföranden har ordet – Nyköping GKs värdegrund

Till alla medlemmar från Ordförande Holger Namér.

Vad kul det är att säsongen äntligen har startat och golfbanan sjuder av aktivitet!

Vi har gemensamt enats om att Patrik Woss frånsäger sig uppdraget som krögare och kan meddela att vår gamla krögare Nino tar över fr.o.m. 1 juni. Perioden fram till dess att Nino börjar blir det en del inskränkningar av matutbudet. Vår klubbchef Gary meddelar separat vad det innebär. (Restaurangservice 18-maj – 1 juni.) Vi beklagar naturligtvis det inträffade, men ber ändå om förståelse för den olägenhet som nu uppstår fram till 1 juni.

Vid det senaste årsmötet redovisade vi några kärnpunkter gällande den värdegrund som klubben står för. Nedan finner ni texten i det dokumentet.

På förekommen anledning måste vi påpeka att värdegrunden innefattar att alla ska behandlas med respekt och hövlighet. Detta gäller inte minst vår personal i klubben, som arbetar oförtrutet för att göra din golfrunda till en trevlig upplevelse.

Styrelsen och klubbledningen tar gärna emot feedback och synpunkter, vi förutsätter dock att den framförs på ett sakligt och korrekt sätt, framför allt till rätt mottagare.

Vår värdegrund

 1. ALLAS RÄTT ATT VARA MED
  Alla som vistas på vår anläggning är lika mycket värda. Klubben ska verka för jämställdhet och likabehandling.
 2. GOLFEN I FÖRÄNDRING
  Vi ska värna om golfens traditioner men samtidigt utveckla verksamheten så att det passar dagens golfspelare. Genom träning och spel skapas glädje och gemenskap. Med rent spel som grund vill vi inspirera alla golfare till att utvecklas under hela livet.
 3. SAMHÄLLSNYTTA
  Vi ska vara en välkomnande/inkluderande mötesplats som bidrar till ekonomisk-, social-, natur- och hälsoutveckling.
 4. MILJÖ & HÅLLBARHET
  Vår anläggning är vår mötesplats. Genom skötsel på ett hållbart sätt och med omtanke om
  miljön kan vi förvalta anläggningen för framtida generationer.
 5. GOD ARBETSPLATS
  Genom att vara en attraktiv arbetsgivare lockar vi engagerade medarbetare. Alla
  medarbetare och ledare ska erbjudas möjligheter till egen utveckling och en positiv och trivsam arbetsmiljö.

Beslut Nyköpings GK
2018-03-27 Årsmöte

Artikelbilden: Vi vill bli en mer jämställd och inkluderande klubb. Därför är vi med vi SGFs Vision 50/50.