BananDamerHerrarKlubbnyheter

Medlemsmöte på Rosvalla

By 25 oktober 2018 No Comments

Medlemsmöte på Rosvalla

”Öppenhet – gav svar till en del frågor från medlemmarna!”

I tisdags 23 oktober genomförde klubben ett medlemsforum. Syfte med mötet var att fånga upp en del frågor och funderingar, som medlemmar har haft under året samt att visa enkätsvaren och omdömen från medlemmarna, som har lämnats under året.

Delar av styrelsen deltog i träffen. Annaika Gustafsson, ordf Holger Namér, dagens moderator Anders Hammarström från SGF och klubbchef Gary Cosford. Christine Edenborg var också med.

Anders Hammarström redovisade bl a den medlemsundersökning som skickats ut till alla klubbars medlemmar i tre omgångar under säsongen.

Efter att ordförande Holger Namér hälsade alla ca 50 medlemmar välkomna, berättade Anders Hammarström-klubbrådgivare från SGF (Svenska Golfförbundet) om hur golfsverige har haft det under året. Många anläggningar har haft en sen start följt av rekordvärme och torkan som har satt sina spår på kvalité och spelfrekvensen.  

Anders berättade om Players 1st, ett enkätverktyg som över 300 golfanläggningar i Sverige använder. Här kan man utläsa omdöme på anläggningar, serviceområden på varje anläggning som kan brytas ned till svaren från åldergsgrupper, kön och handicap.

Nyköpings GK har ett NPS värde som motsvarar rikssnittet. Klubben har bra omdömen på bemötande, shopen, restaurangen, tränaren och upplevelsen. Områden som kan bli ännu bättre är bl.a. kioskerna, banan, bunkrar, speltempo, hur inkluderad man känner sig i klubben som medlem. Det fanns en del frågor kopplade till kvalité på våra greener under mötet.

Banans representanter var Pelle Andersson, Magnus Koinberg och Paul Danielsson.

Magnus Koinberg, banchef, berättade om en ny analys som har gjorts på en del greener som visar att förmågan att behålla fukt är för dålig, vilket resulterar i torra fläckar, ökad risk för sjukdom och ojämn bollrull under perioder med torkan – som har varit extrem under sommaren 2018. 
Personalen i samråd med bankonsulenten ska komma med en åtgärdsplan hur vi kan agera för att höja kvalitén till 2019.

 Beläggning på banan diskuterades eftersom medlemmarna i enkätsvar  upplevde begränsade tillgänglighet på helger. Siffrorna, som Anders Hammarström och klubbchefen visade från golfsystemet, visade tydligt att det finns ledig kapacitet om man har mer än en dags framförhållning även på högfrekventa tider.

En redovisning över ekonomin på klubbens Golfboendet visade positiva siffror både avseende beläggning och intäkter. Vårt golfboende genererar ett överskott även efter alla omkostnader för el, räntor, personalkostnader m m. Gästerna lämnar ett gott omdöme på hela anläggning i Players 1st men vi har ambition att höja även det. 
Gary berättade att över 100 husnätter redan är bokade för 2019! 

Anders lyfte fram hur det ser ut med ideellt arbete på Nyköpings GK. Ordförande Holger Namér berättade att vi har en hel del ideella, som hjälpa till på många områden och att deras insatser är ovärderliga för klubben. En del medlemmar uttryckte en mer detaljerad uppdragsbeskrivning för att kunna vet vad, när och hur man ska göra visa uppgifter.

Annika Gustavsson, styrelsens Vision 50/50 ansvarig, berättade om hur klubbens arbete fortlöper. En hel del åtgärder planeras även inför 2019 för att skapa en mer inkluderande kultur för kvinnor såväl som för män. Aktiviteter som har genomförts är bl.a. Redo4Golf, World Womens Golfday, Kom-i-gång golfen och Golfkompis.  Även justeringar i Herrgolfen kommer att ske under 2019 för att skapa en mer inkluderande känsla. Anders Hammarström kommer att till höstmötet lämna över diplomering till Nyköpings GK, som är en av få klubbar som har uppnått sin diplomering!

Styrelsen avslutade med att hälsa välkommen till höstmötet 27 november då nya ledamöter till styrelsen väljs, en ny verksamhetsinriktning spikas tillsammans med budget för 2019.

Gary Cosford

Fotograf Tomas Kihlman

Information angående Coronavirus covid-19

Råd och rekommendationer för Nyköpings Golfklubb