DamerHerrarJuniorerKlubbnyheterStyrelse

Välkommen till höstårsmöte 27 november

Välkommen till höstårsmöte 27 november

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till klubbens höstårsmöte

Dag: Tisdag 27 november
Tid: Från kl 18.00 serveras kaffe/smörgås
Mötesstart: Kl 18.30
Plats: Rosvalla – Glaskonferensen

Nyköpings GK – Höstårsmöte – Dokument utan bilagor *

Bilagorna, som saknas i dokumentet ovan, innehåller: ”Prognos 2018 och Budget 2019”. Dessa bilagor kan hämtas från klubbens reception från tisdag 20 november. Kompletta dokument finns tillgängliga innan mötet på Rosvalla från kl 18.00.

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna.

* Korrigerad fil laddades kl 16.15.

Artikelbilden är från funktionärsgolfen med styrelsens ordförande Holger Namér, som hälsade välkommen.