DamerHerrarJuniorerKlubbnyheterStyrelseVision 50/50

Höstårsmöte 2018 på Rosvalla

By 28 november 2018 No Comments

Höstårsmöte 2018 på Rosvalla

Det var många ivriga medlemmar som deltog i klubbens höstmöte tisdag 27 november. 81 st var på plats i väldigt god tid för att umgås, fika och läsa mötesdokumenten.

Kl. 18.30 slog ordförande Holger Namér klubban för att sätta igång mötet. Björn Albing valdes till mötesordförande med Anki Lundqvist som sekreterare. Nils-Erik Duseng och Ewa Asthage utsågs som protokolljusterare.

Klubbchefen Gary Cosford presenterade en tillbakablick över säsongen 2018 med punkter som klubben har genomfört och kvarstående aktiviteter från årets verksamhetsplan. Den ekonomiska prognosen för 2018 ligger runt noll för både golfklubben och Ärila Golf AB. En fullständig redovisning kommer efter bokslutet på årsmötet i mars.

Efter några frågor fortsatte klubbchefen med presentation av den nya verksamhetsinriktningen år 2019-2021. Kvarstående mål från den gamla inriktningen har fångats upp i den nya planen och några justeringar och nyheter har kommit till.

Broschyr

Nytt för året var en tryckt broschyr som ska användas även för nya medlemmar och övriga icke närvarande för att förklara vad klubben står för, vad som ska göras och när, samt hur vi ska mäta utvecklingen.

Mötesdeltagarna godkände verksamhetsinriktningen och budgeten för 2019.

Styrelsen 2019

Förändringar i styrelsen presenterades av valberedningens representant Klas Engdahl, med nykomlingarna Jens Fransson, Susanne Hörnfeldt och Anders Lundgren. Ledamöter som lämnar styrelsen 2019 är Rolf Åkvist, Roger Nordvall och Annette Caspary. Mötet bifall valberedningsförslag till ledamöter, revisorer och övriga representanter.

Jens Fransson

foto saknas

Susanne Hörnfeldt Anders Lundgren

Klubbmästare 2018

Efter mötet delades SGFs bagbrickor ut till närvarande klubbmästare 2018! Länk till alla klubbmästare.

H70 Raine Harju, H80 Arne Alexandersson, Herrar och Foursome Niclas Rigbrandt och H60 Matts Andmarken.

Juniorbarometern

Utöver det fick alla pristagare i klubbens juniorbarometertävling hämta sina vinstcheckar. Priser som inte hämtades under höstmötet kan hämtas från receptionen framöver. Läs artikeln med alla namn.

Klubbchef Gary Cosford fick ta emot SGFs diplom.

Diplom – Vision 50/50

Anders Hammarström, SGF, var på plats för att dela ut det första diplomet till Nyköpings Golfklubb bland samtliga klubbar i Sverige, för klubbens framgångsrika arbete med Vision 50/50-processen.

Klubben vill tacka alla deltagare på höstmötet, särskilt Björn Albing, som var en lysande mötesordförande!

Gary Cosford

Nyköpings GK – Höstårsmöte – Dokument utan bilagor *

Bilagorna, som saknas i dokumentet ovan, innehåller: ”Prognos 2018 och Budget 2019”. Kompletta dokument fanns tillgängliga vid mötet på Rosvalla.

Vision 50/50

Annika Gustavsson i styrelsen har varit sammankallande i styrgruppen för klubbens projekt Vision 50/50.

Anders Hammarström, SGF, och Annika Gustavsson, Nyköpings GK

Attityder i fokus på Nyköpings GK

Genom Vision 50/50 har styrelse, klubbchef, tränare och banchef synat verksamheten i sömmarna och hittat delar som behöver förändras. Översyn av värdegrund och uppförandekod har varit viktigt för att få fler att känna sig välkomna. Läs SGFs artikel 2018-10-29.

SGFs pressrelease om diplomeringen efter höstmötet finns nedan.

SGFs pressrelease som publicerades efter höstårsmötet

Golfklubbar diplomeras för jämställdhetsarbete

Tillägg 2018-12-13Protokoll från höstmötet ovan.

Foto: Tomas Kihlman

INFÖR SÄSONGEN 2021!
Logga in på MinGolf och uppdatera dina kontaktuppgifter.
Vill du göra någon förändring av ditt Medlemskap hör av dig till klubben vi E-post till kansli@nykopingsgk.se senast den 15/12-2020.