KlubbnyheterProtokollStyrelse

Protokoll – Styrelsemöten 2019

Protokoll – Styrelsemöten från 2019

Under 2020 kommer samtliga justerade protokoll att publiceras på https://www.nykopingsgk.se/dokumentbank/
Styrelsen har infört som rutin att protokoll ska justeras inom 10 dagar och därmed publiceras snabbare.

Protokoll från bolagsstämma 2019
Bolagsstämmaprotokoll Ärila Golf AB 2019-03-19

Styrelseprotokoll 2019 – Ärila Golf AB
Protokoll:

Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 12 (2018-2019) – 2019-01-29 (justerad)

Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 13 (2018-2019) – 2019-02-26 (justerad)

Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 14 (2018-2019) – 2019-03-12 (justerad)

Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 1 (2019-2020) 2019-04-23 (justerad)

Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 2 (2019-2020) 2019-04-23 (justerad)

Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 3 (2019-2020) 2019-05-21 (justerad)

Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 4 (2019-2020) – 2019-06-10 (justerad)

Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 5 (2019-2020) – 2019-07-23 (justerad)

Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 6 (2019-2020) 2019-08-27 justerat

Ärila Golf AB styrelseprotokollnr 7 (2019-2020) 2019-09-24 (justerad)

Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 8 (2019-2020) 2019-10-22 (justerad)

Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 9 (2019-2020) – 2019-12-17 (justerad)

Styrelseprotokoll 2019 – Nyköpings GK

Årsmötesprotokoll 2019

Nyköpings GK Årsmötesprotokoll 2019-03-19

Protokoll:

Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 1 – 2019-01-29 (justerad)

Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 2 – 2019-02-26 (justerad)

Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 3 – 2019-03-12 (justerad)

Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 4 – 2019-04-23 (justerad)

Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 5 – 2019-05-21 (justerad)

Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 6 – 2019-06-10 (justerad)

Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 7 – 2019-07-23 (justerad)

Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 8 – 2019-08-27 justerat

Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 9 – 2019-09-24 (justerad)

Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 10 – 2019-10-22 (justerad)

Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 11 – 2019-12-17 (justerad)

Höstmötesprotokoll Nyköpings GK
Nyköpings GK – höstmötesprotokoll 2019-11-19 (justerad)

Information angående Coronavirus covid-19

Råd och rekommendationer för Nyköpings Golfklubb