Klubbnyheter

Kallelse och föredragningslista vid Höstårsmöte för Nyköpings GK

By 1 oktober 2021 No Comments

 

Kallelse och föredragningslista vid höstmötet för Nyköpings Golfklubb
tisdag 16 november 2021 på Scandic Stora Hotellet, Brunnsgatan 31, Nyköping.

Vi börjar kl. 18.30 med kaffe och smörgås. Årsmötet startar kl 19.00.

 

 

 • 1 Fastställande av röstlängd för mötet

 

 • 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 

 • 3 Fastställande av föredragningslista

 

 • 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet

 

 • 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

 

 • 6 Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 • 7 Val av
  a) Klubbens ordförande för en tid av ett år
  b) Ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  c) Revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta
  d) Tre ledamöter i valberedning för en tid av ett år. Styrelsen utser ytterligare en ledamot inom sig
  e) Ombud till SöGDF-möte

 

 • 8 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet.

 

 • 9 Övriga frågor

 

 • 10 Mötets avslutande


  Nyköpings GK – Styrelsen 2021-10-01