Anmälan Juniorträning och Sommarläger 2023

Anmäl dig och betala direkt online (anmälan öppnar våren 2023)

  • Betalning och anmälan för juniorträning och sommarläger sker enligt nedan
  • Krav på medlemskap för alla deltagare förutom medverkande i sommarläger
  • Årsavgifter för nya medlemmar läggs ut på Mingolf för betalning/alt faktureras när träningen kommit igång
  • Tränaren gör sitt bästa att anpassa gruppindelningar efter era önskemål
  • Sista anmälningsdatum den xx/xx-23
  • Vid fulltecknad grupp. Kontakta kansliet så sätter vi upp er på reservlistan
juniorer_puttinggreen

Juniorer på puttinggreen


Rangespel

Rangespel


Juniorer på puttinggreen

Juniorer på puttinggreen


Juniorer - Inspel Gnesta

Juniorer – Inspel Gnesta