Bankommittén

Vi träffas c:a en gång i månaden under säsong och ett par gånger under vintern.

Banchefen är med på varje möte och informerar oss om vad som har hänt på banan och vad som är på gång, hur väderbetingelser påverkar, hur det går med beslutade ombyggnationer, skötselåtgärder, personalresurser, maskiner etc. Vi diskuterar idéer tillsammans och eventuella synpunkter som framkommit från medlemmarna. Vi kan, med banchefens medgivande, besluta om åtgärder vars kostnader faller inom de givna budgetramarna. Större jobb kostnadsbedöms och föreslås styrelsen för beslut. Protokoll förs vid varje möte och det delges Styrelsen.