Vi strävar efter kvalitet i alla detaljer

Fairways och en ytvattenavrinning ger en torr och fin spelyta även när regnet öser ner. Ett genomgående kvalitetstänkande medför att banan sköts på ett professionellt och effektivt sätt. Greener och tees klipps för optimal spelkvalité och fairways “stripas” upp för att ge spelaren en fin vy när man står på utslagsplatserna.

Klippning

På Nyköpings GK har vi ett 20-tal moderna maskiner för att varje spelyta ska kunna skötas optimalt. Greener klipps med moderna hybridtriplexmaskiner för miljön, för att undvika oljeläckage och uppnå toppkvalité. Klipphöjden på greener ligger på 3-4 mm och på tees ca 6 mm. Fairways har en klipphöjd på ca 10 mm. Vi klipper semiruff mycket generöst för att optimera speltempot, men ruffen finns också!

Fairway

På Nyköpings GK har vi 36 hål med stora fairwayytor att sköta. Vi har ett dräneringsprogram som pågår för att ytterligare förbättra kvalitén på våra fairways som av många anses att vara väldigt fina. Fairway klipps 3-4 gånger i veckan och behandlas med Primo Max, ett växtskyddsmedel som begränsar växten och stärker plantan mot olika sjukdomar.

Bevattning

Med ett heldatoriserat bevattningssystem med många spridare fördelade på fairways, tees och greener kan vi vattna precis när vi vill. Allt styrs elektroniskt och via en dator kan vi ställa in olika program för de olika ytorna vi vill vattna. Tillförsel av vatten kommer både från SSABs vattenledning och även via vårt reservsystem med pumpar i Kilaån.

Grässorter

Nyköpings GKs greener är en blandning av krypven och vitgröe. Greenerna genomgår ett skötselprogram med luftning, vertikalskärning och dressning för att optimera deras välmående, dränering och jämnhet.

Banpersonal

Nyköpings Golfklubb har en stab av 12 anställda under högsäsong som sköter hela anläggningen. Vi satsar på utbildning och en bra arbetsmiljö. Många i vårt team har genomgått branschens GUB- och VUB-utbildningar.

Vår Head Greenkeeper Magnus Koinberg har genomgått Högre Greenkeepers Utbildning (HGU), flera branschutbildningar och en personlig ledarskapsutbildning via LMI.

Vi presenterar vår banpersonal här.

Måldokument

Måldokument banorna

 

Bunkerslag hål 6 Östra

Bunkerslag hål 6 Östra


Green hål 6 Östra

Green hål 6 Östra – Fotograf Tomas Kihlman