Försöker du boka via mobilen rekommenderar vi istället att du loggar in på mgmobil.golf.se

Bokningsregler

Klubbens medlemmar får boka speltider 180 dagar i förväg via webben, terminalen och på telefon med följande begränsningar:

  • Högst fyra speltider sammanlagt i systemet åt gången
  • varav högst tre speltider under vardagar och
  • högst två speltider under helger
  • Får boka sina gäster 180 dagar i förväg.
  • Max Hcp i bollen är 144, dvs det är ok med 2 x 54  med 2 x 18 hcp-are men ej 4 x 54.

Bokningsregler – Greenfeegäster
Får boka 180 dagar i förväg.

Gäster kan boka starttider med 54 i hcp (på många klubbar är gränsen 36). Max Hcp i bollen är 144, dvs det är ok med 2 x 54  med 2 x 18 hcp-are men ej 4 x 54.

Gruppbokningar
Gruppbokningar (mer än fyra tider i följd) får ske via hotellsamarbetspartner eller efter överenskommelse med klubbchefen.

Greenfee

Se våra greenfeeavgifter