Damernas hemliga resa

Resan sker i år onsdagen den 8 augusti. Anmälningslistan finns på damernas anslagstavla i klubbhuset! Du som vill följa med är snabb med din anmälan eftersom resan brukar bli fulltecknad. Detaljinfo i pdf-filen: Damernas hemliga resa 2018.

Lotteri vid damupptakten på NK-Villan 2018

Kommittén för Hemliga resan informerade. Elisabeth Brunelius, Carina Sjöö, Monika Eklund.

Birgitta Eriksson vann resan till Trysil, som skänkts av Ann-Christine Samuelsson i många år. Birgitta  hade även tur med fler lotter!

Reportage från damupptakten 2018

Fotograf Tomas Kihlman

Vilket resmål blir det den 8 augusti 2018?

 

Kommitté 2018

  • Elisabeth Brunelius
  • Carina Sjöö
  • Monika Eklund
  • Anne-Marie Karlsson

Rapport från resan 2017

De som arrangerade Damernas hemliga resa 3 augusti var:

Rapport från resan 3 augusti som gick till Vingåkers GK.

Damernas hemliga resa gick till Vingåkers GK

Damupptakten 5 april 2017

Damernas upptaktsträff på klubben 5 april

 

Vid damupptakten 5 april såldes lotter med skänkta priser till den Hemliga resan. Första pris var ”som vanligt” en veckas vistelse i Trysil med boende och två greenfee, skänkt av Ann-Christine Samuelsson. Lycklig vinnare blev Anette Schiller i damkommittén.

2016 års kommitté

Damernas hemliga resa kommitte 2016

2016 – Hemliga resans kommitté: Annika Åkerman, Ingrid Näsholm, Kerstin Lundell och Anne-Marie Karlsson (saknas) och Christina Hörnfeldt, som är ”rådgivare” i och med att hon startade Hemliga resan.

Hemliga resan 2016 – Till Mjölby 4 augusti

Reportage och foton – Mjölby 4 augusti 2016

Damernas hemliga resa till Mjölby – 4 aug

Damupptakt 2016 – Lotteri

DSC_0647 lotteri

Ingrid Näsholm låter Eva Melin dra nästa vinstlott. Sittande till vänster Inga-Lill Nilsson


oDSC_0618 Lotteri Christina och Ingrid besk

Christina Hörnfeldt och Ingrid Näsholm höll i lotteriet och de visar här upp några vinster från Hellmanska gården och Galanteriet Mode.

För att delfinansiera resan säljs ett populärt lotteri på damernas upptakt och så skedde också i år 13 april på Scandic. Det fanns många fina vinster på prisbordet där alla fick välja.

Tack till alla sponsorer. Ann-Christine Samuelssona skänkte en veckas vistelse i Trysil inkl två greenfee. Hellmanskagården, Galanteriet Mode, Allan Harris. Kommittén har också bidragit till vinstbordet ca 12 vinster delades ut.

   Reportage

Första hemliga resan genomfördes 1986

Återblick på tidigare resor (bildmaterialet är tyvärr förlorat)

DSC_0651 Wivi lotteri

Wivianne Alm vann vistelsen i Trysil.

Reportage från damverksamhet

2016 – Damupptakt

Damgolf  | Damkommitté | Damernas hemliga resa | 60 år – Damkommitté historik | 35 år – Damupptakt | 35 år Damavslutning

 

Lotteribilder: Susanne Hörnfeldt
Toppbilder: Gunnel Thunström