Damgolfen – Torsdagar

Välkommen till Damgolfens sida

Alla damer är hjärtligt välkomna att delta i vår torsdagsgolf oavsett spelhandicap.

Vi spelar på torsdagarna och har lite olika starttider för att så många som möjligt ska kunna vara med. Vid några tillfällen har vi start både kl 9 och kl 16. Två av årets tävlingar är planerade att genomföras på en söndag, det är våra traditionsrika tävlingar Gästabudet och Ladies Invitational.

Damkommittén har ambitionen att erbjuda ett varierat tävlingsprogram för att locka så många som möjligt och efter säsongen utvärderar vi vad som har varit mest uppskattat. Vi arrangerar både lagtävlingar och individuella tävlingar med olika spelformer, se detaljer i tävlingsprogrammet nedan. När vi har lagspel är det ibland föranmälda lag och ibland lottade lag.

Vi använder ”flytande” klassindelning, dvs att klasserna görs lika stora innan lottning.

  • 1-11 personer: 1 klass
  • 12-17 personer: 2 klasser
  • 18 personer och fler: 3 klasser
  • (dvs minst 6 personer i varje klass)
  • Vid udda antal görs den högsta hcp-klassen störst

Nyheter för 2021 är bland annat att vi:

  •  vid några tillfällen endast spelar 9 hål
  •  vid ett par tillfällen kommer att spela ”lottad sällskapsgolf”, för att inkludera de damer som vill spela med nya golfkompisar men utan att tävla
  •  inför snörtävling
  •  har lite olika starttider

I spelprogrammet nedan finns det mer noggrann information om spelform, starttider, aktuell bana mm. Ibland står det mat, grönmarkerade rader. Det är i nuläget oklart om det är möjligt att ha gemensamma samlingar och är det fortsatt begränsningar så sker matstoppet på banan.

Länk till spelprogram

Alla tävlingar finns i tävlingskalendern. Där framgår alla tider och bokningsdatum. Generellt gäller bokning 1 månad före speldag, men variation kan  förekomma.

Hemliga Resan

Hemliga resan är en populär och traditionsrik utflykt mot okänt mål. Damkommittén har valt att ställa in denna utflykt under 2021.

Damernas Seriespel i Sörmland – Matchspel

Sörmlands Golfförbund har tre seriespel för damer.

Seriespel

Damkommitté

Damkommitténs sida

 

Från vänster Wivianne Alm, Ditte Lundstedt-Persson, Madeleine Andersson och Susanne Hörnfeldt  Saknas: Gunilla Lindh, Caroline Rost-Grinell, Gunbritt Lindfors och Inger Oehme.

Wivianne Alm

Susanne Hörnfeldt ( Nyk GK styrelse)

Ditte Lundstedt Persson

Gunilla Lindh

Madeleine Andersson

Caroline Rost-Grinell

Gunbritt Lindfors

Inger Oehme