Damgolfen – Torsdagar

Välkommen till damgolfens sida

Alla damer är hjärtligt välkomna att delta i vår torsdagsgolf oavsett spelhandicap.

Vi spelar på torsdagarna och har lite olika starttider för att så många som möjligt ska kunna vara med. Två av årets tävlingar är planerade att genomföras på en söndag, det är våra traditionsrika tävlingar Gästabudet och Ladies Invitational.

Damkommittén har ambitionen att erbjuda ett varierat tävlingsprogram för att locka så många som möjligt och efter varje säsong utvärderar vi vad som har varit mest uppskattat. Vi arrangerar både lagtävlingar och individuella tävlingar med olika spelformer, se detaljer i tävlingsprogrammet nedan. När vi har lagspel är det ibland föranmälda lag och ibland lottade lag, vilket framgår i tävlingsprogrammet.

I alla individuella tävlingar och i vissa lagtävlingar använder vi ”flytande” klassindelning, dvs att klasserna görs lika stora innan lottning och det ska vara minst 6 personer i varje klass:
1-11 personer: 1 klass
12-17 personer: 2 klasser
18 personer och fler: 3 klasser
Vid udda antal görs den högsta hcp-klassen störst

Under 2022 kommer vi bland annat att:
– fortsätta ha lite olika starttider
– vid några tillfällen endast spela 9 hål
– ha en ”match-dag”för att lära fler att spela match och även prova det under 3*6 hål
– testa hur bra det går att spela med bara tre klubbor och en putter
– återinföra flaggtävling och Irish greensome
– fortsätta med ”klassiker” så som scramble, Gästabudet, Högsommarvalsen, Ladies Invitational, med flera…

I tävlingsprogrammet nedan finns det mer noggrann information om spelform, starttider, aktuell bana mm. De grönmarkerade raderna är våra ”majors” vilket innebär att det är prisbord istället för prischeckar och att mat ingår i startavgiften.

Spelprogram Damer 2022

Alla damtävlingar finns i GITs tävlingskalender. Där framgår alla tider och anmälningsdatum. Generellt gäller anmälan tidigast en månad före tävlingsdag.

Damernas Seriespel i Sörmland – Matchspel

Sörmlands Golfförbund har tre seriespel för damer.

Vill du vara med läs mer på sidan för seriespel: Damernas seriespel

Tävlingsresultat 2021

Gästabudet 2021 – till minne av Ulla Bergström

Damernas Högsommarvals 2021

Snörtävling 2021