Damgolfen – Torsdagar

Välkommen till Damgolfens sida

Alla damer är hjärtligt välkomna att delta i vår torsdagsgolf oavsett spelhandicap och årets första tävling blir Gästabudet söndagen den 13 juni.

Vi spelar på torsdagarna och har lite olika starttider för att så många som möjligt ska kunna vara med. Vid några tillfällen har vi start både kl 9 och kl 16. Två av årets tävlingar är planerade att genomföras på en söndag, det är våra traditionsrika tävlingar Gästabudet och Ladies Invitational.

Damkommittén har ambitionen att erbjuda ett varierat tävlingsprogram för att locka så många som möjligt och efter säsongen utvärderar vi vad som har varit mest uppskattat. Vi arrangerar både lagtävlingar och individuella tävlingar med olika spelformer, se detaljer i tävlingsprogrammet nedan. När vi har lagspel är det ibland föranmälda lag och ibland lottade lag.

Vi använder ”flytande” klassindelning, dvs att klasserna görs lika stora innan lottning och det ska vara minst 6 personer i varje klass:

  • 1-11 personer: 1 klass
  • 12-17 personer: 2 klasser
  • 18 personer och fler: 3 klasser
  • Vid udda antal görs den högsta hcp-klassen störst

Nyheter för 2021 är bland annat att vi:

  •  vid några tillfällen endast spelar 9 hål.
  •  vid ett tillfälle kommer vi att spela ”lottad sällskapsgolf”, för att inkludera de  damer som vill spela med nya golfkompisar men utan att tävla.
  •  inför snörtävling
  •  har lite olika starttider

I spelprogrammet nedan finns det mer noggrann information om spelform, starttider, aktuell bana mm. De markerade raderna är våra ”majors” vilket innebär att det är prisbord istället för prischeckar och mat ingår i startavgiften.

Länk till spelprogram

Alla tävlingar finns i tävlingskalendern. Där framgår alla tider och bokningsdatum. Generellt gäller bokning 1 månad före speldag, men variation kan  förekomma.

Hemliga Resan

Hemliga resan är en populär och traditionsrik utflykt mot okänt mål. Damkommittén har valt att ställa in denna utflykt under 2021.

Damernas Seriespel i Sörmland – Matchspel

Sörmlands Golfförbund har tre seriespel för damer.

Seriespel

Tävlingsresultat 2021

Gästabudet 2021 – till minne av Ulla Bergström

Damernas Högsommarvals 2021

Snörtävling 2021