Nyköping GKs Damkommitté

Wivianne Alm

Madeleine Andersson

Susanne Hörnfeldt ( NGK styrelsen )

Gunilla Lindh

Ditte Lundstedt-Persson

Caroline Rost-Grinell 

 

Information 2020 06 29

Damkommitténs ambitioner inför 2020 var att få fler damer att delta i våra aktiviteter och skapa nya möten genom lottning samt gemensamma luncher och middagar. Golfförbundets rekommendationer är att bla undvika kanonstart, gemensamma samlingar och måltider samt gemensam prisutdelning. Damkommittén har med beaktande av detta reviderat sitt spelprogram och hoppas det är tävlingar med variation och olika starttider som kan locka så många som möjligt av er. Bland annat återinför vi flaggtävling den 20 augusti. Vi tycker det vore fantastiskt roligt om vi kunde bli många par som spelar vår första tävling den 9 juli. Vi startar då med 6+6+6 dvs partävling med 6 hål vardera med spelformerna greensome, foursome och bästboll. Fråga en kompis och anmäl er! Har ni inte en kompis som vill spela men du vill så maila susanne.hornfeldt@klovern.se så försöker vi para ihop er!! Hoppas vi ses då!

Hemliga resan ställs in och tar nya tag inför nästa år!

 

Hälsningar Damkommittén

 

 

Hej alla damer!

 

Dessa märkliga, ovanliga och oroliga tider fortsätter!

Damkommitténs ambition inför golfsäsongen 2020 var att variera spelprogrammet mer än tidigare genom att införa olika starttider och spelformer. Vid vissa tillfällen planerade vi att ha lottad sällskapsgolf istället för tävling. Allt med ambitionen att få fler damer att delta i våra olika aktiviteter. Svenska Golfförbundet rekommenderar att all tävlingsverksamhet skjuts upp till i första hand den 30 juni men träning och sällskapsspel är fortfarande möjligt att genomföra. Klubben har fortfarande möjlighet att arrangera klubbtävlingar om bollarna inte lottas och gemensamma samlingar undviks.

Mot bakgrund av damkommitténs ambition att få fler damer att delta i våra aktiviteter och skapa nya möten genom lottning och gemensamma luncher och middagar efter tävlingar, har vi valt att följa förbundets rekommendation och ställer därför in alla aktiviteter och tävlingar tillsvidare.

Vi återkommer med planerna för resten av säsongen så snart Svenska Golfförbundet kommer med nya rekommendationer.

Hälsningar

Damkommittén

 

 

Välkommen till 2020 års damgolf!

Alla damer är hjärtligt välkomna att delta i vår torsdagsgolf oavsett spelhandicap.

Nyheter för året är bland annat att vi:

– vid några tillfällen endast spelar 9 hål

– vid ett par tillfällen kommer att spela ”lottad sällskapsgolf”, för att inkludera de damer som vill spela med nya golfkompisar men utan att tävla

– vid ett tillfälle kommer att ha matchträning. Efter gemensam lunch med information så spelar vi två 9-hålsmatcher

– återinför flaggtävling. Vi spelar klädda i rött, grönt och vitt och firar Ungerns nationaldag samtidigt

– har lite olika starttider och vid några tillfällen både start kl 9 och kl 16

Hemliga resan är en populär utflykt mot okänt mål. Vi återkommer med datum senare under säsongen.

För information om årets damtävlingar och övriga information se nedan.

DK – Damernas spelschema 2020 

 

Delar av damkommittén

Från vänster Wivianne Alm, Ditte Lundstedt-Persson, Madeleine Andersson och Susanne Hörnfeldt  Saknas: Gunilla Lindh och Caroline Rost-Grinell

DK har organiserat sig så att de inte har någon ordförande utan delar upp uppgifter och tävlingar och växlar på sammankallande och sekreterare till möten.

Info om tävlingsverksamheten finns på denna sida.

MÅL

  • Minst 30 damer i snitt på våra aktiviteter och tävlingar
  • Fler än 150 st av klubbens damer ska delta i någon golfaktivitet under verksamhetsåret
  • Att minst 10 damer som inte deltagit tidigare ska vara med på någon aktivitet

 

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN

  • ”Fånga in”, uppmuntra och underlätta för nya damgolfare att delta i olika aktiviteter inom klubben
  • Ökad marknadsföring mot nya damgolfare i samband med våra partävlingar
  • Verka för att öka antalet deltagare på damtävlingarna genom att ge tävlingsledarna ett utökat ansvar att marknadsföra tävlingar, t ex på Facebook
  • Anpassa tävlingsprogrammet till de önskemål som framkommit i vår enkät från december 2019. Till exempel att endast spela sällskapsrundor vissa torsdagar.

Damkommitté 2020

Wivianne Alm wiviannealm@gmail.com
Susanne Hörnfeldt susanne.hornfeldt@klovern.se
Ditte Lundstedt Persson ditte.lp@hotmail.com
Gunilla Lindh gunilla.lindh@comhem.se
Madeleine Andersson madeleine.andersson@hsb.se
Caroline Rost-Grinell crostgrinell@hotmail.com

Övriga funktionärer
För att kunna genomföra tävlingsprogrammet behöver vi funktionärer som ansvarar för minst ett arrangemang under säsongen, exklusive registrering. Alla tävlingsansvariga kommer att få information om GIT-tävlingar.

 

Tävlingar – Se damgolf

Sammanställning av alla DK sedan starten 1956.