Nyköping GKs Damkommitté 2018

Från vänster Susanne Hörnfeldt, Wivianne Alm, Fia Lundgren, Ann-Christine Samuelsson och Ditte Lundstedt-Persson. Saknas: Bodil Olausson och Madeleine Andersson

DK har organiserat sig så att de inte har någon ordförande 2018 utan delar upp uppgifter och tävlingar och växlar på sammankallande och sekreterare till möten.

Info om tävlingsverksamheten finns på denna sida.

MÅL

 • Tävlingsuppslutning: 30 startande damer i snitt på våra aktiviteter per tävling.
 • Få mer än 150 damer att ingå i någon golfaktivitet
 • Minst 10 damer som inte deltagit tidigare är med på någon aktivitet under året.
 • Skapa ökat samarbete med nybörjargolfen/ kom-igång-golf.

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN

 • ”Fånga in”, uppmuntra och underlätta för ”nya” damgolfare att delta i olika aktiviteter inom klubben.
 • Verka för ett ökat deltagande på damtävlingarna genom att
  • Torsdagar är ordinarie tävlingsdag, större tävlingar torsdagar eller helg.
  • Lottad start 09.00
  • Fri start hela dagen, undantag par- och lagtävlingar samt tävlingar med shotgunstart.
  • Samarbete med golfkompis och nybörjargolf.
  • Klassindelning gällande onsdagstävlingar:
   Klass A: +4 – 21,0 Klass B: 21,1 – 28,0 , Klass C:28,1 – 36,0, Klass D: 37 – 54.
   Flytande klassindelning kommer att tillämpas vid vissa tävlingar.

Damkommitté 2018

Ann-­Christine Samuelsson ann-christine.samuelsson@bahnhof.se
Wivianne Alm wivi47@telia.com
Susanne Hörnfeldt susanne.hornfeldt@klovern.se
Ditte Lundstedt Persson ditte.lp@hotmail.com
Fia Lundgren fia.lundgren@bahnhof.se
Bodil Olauson bodil.olauson@gmail.com
Madeleine Andersson madeleine.andersson@sodermanland.hsb.se

Övriga funktionärer
För att kunna genomföra tävlingsprogrammet behöver vi funktionärer som vill hjälpa till vid en eller flera tävlingar eller andra aktiviteter.

Tävlingar – Se damgolf

Sammanställning av alla DK sedan starten 1956.

Damkommitté 2017

Damkommitté 2017: Barbro Abrahamsson, Susanne Hörnfeldt, Anette Schiller, Wivianne Alm, Ann-Christine Samuelsson och Ditte Lundstedt Persson.

Ann-­Christine
Samuelsson, ordf
ann-christine.samuelsson@bahnhof.se 070-­210 95 73
Barbro Abrahamsson barbro_abrahamsson@telia.com 070-­314 27 85
Annette Schiller annette.schiller@hotmail.com
Wivianne Alm wivi47@telia.com 070-313 44 03
Susanne Hörnfeldt susanne.hornfeldt@klovern.se 070-338 33 05
Ditte Lundstedt Persson ditte.lp@hotmail.com 070-397 58 47