Nyköping GKs Damkommitté 2019

Wivianne Alm
Madeleine Andersson
Susanne Hörnfeldt (Nyk GK styrelsen)
Gunilla Lindh
Ditte Lundstedt-Persson

Välkommen till 2019 års damgolf!

Alla damer är hjärtligt välkomna att delta i vår torsdagsgolf oavsett spelhandicap.

Vi spelar på torsdagarna och har en lottad starttid kl 9.00. Fri start övrig tid, undantag par- och lagtävlingar med lottade lag samt tävlingar med shotgunstart.

Några av våra Majors är på helgdagar, se information på kommande sida.

Tävlingarna varierar under säsongen, vi har både lagtävlingar och individuella tävlingar med olika spelformer, se detaljer i tävlingsprogrammet.

Under 2019 kommer vi att prova ”flytande” klassindelning, dvs att klasserna görs lika stora innan lottning.

Hemliga resan är en populär utflykt mot okänt mål. Årets resa sker den
8 augusti.

För information om årets damtävlingar och övriga information se nedan.
Nyk DK Damprogrammet 2019 sid 1
Nyk DK Damprogrammet 2019 sid 2

Från vänster Wivianne Alm, Ditte Lundstedt-Persson, Madeleine Andersson och Susanne Hörnfeldt  Saknas: Gunilla Lindh

DK har organiserat sig så att de inte har någon ordförande utan delar upp uppgifter och tävlingar och växlar på sammankallande och sekreterare till möten.

Info om tävlingsverksamheten finns på denna sida.

MÅL

 • Tävlingsuppslutning: 30 startande damer i snitt på våra aktiviteter per tävling.
 • Få mer än 150 damer att ingå i någon golfaktivitet
 • Minst 10 damer som inte deltagit tidigare är med på någon aktivitet under året.
 • Skapa ökat samarbete med nybörjargolfen/ kom-igång-golf.

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN

 • ”Fånga in”, uppmuntra och underlätta för ”nya” damgolfare att delta i olika aktiviteter inom klubben.
 • Verka för ett ökat deltagande på damtävlingarna genom att
  • Torsdagar är ordinarie tävlingsdag, större tävlingar torsdagar eller helg.
  • Lottad start 09.00
  • Fri start hela dagen, undantag par- och lagtävlingar samt tävlingar med shotgunstart.
  • Samarbete med golfkompis och nybörjargolf.
  • Klassindelning gällande torsdagstävlingar:
   Klass A: +4 – 21,0 Klass B: 21,1 – 28,0 , Klass C:28,1 – 36,0, Klass D: 37 – 54.
   Flytande klassindelning kommer att tillämpas vid vissa tävlingar.

Damkommitté 2019

Wivianne Alm wiviannealm@gmail.com
Susanne Hörnfeldt susanne.hornfeldt@klovern.se
Ditte Lundstedt Persson ditte.lp@hotmail.com
Gunilla Lindh gunilla.lindh@comhem.se
Madeleine Andersson madeleine.andersson@hsb.se

Övriga funktionärer
För att kunna genomföra tävlingsprogrammet behöver vi funktionärer som vill hjälpa till vid en eller flera tävlingar eller andra aktiviteter.

Tävlingar – Se damgolf

Sammanställning av alla DK sedan starten 1956.