Här hittar du alla dokument som kan vara relevanta för dig.

Priser & Avgifter

FilnamnFiltypStorlek
Årsavgifter 2021 NykGkpdf198,93 KB
Dokumentbank
Bokningsregler 2020pdf132,91 KB

Stadgar & Policies

FilnamnFiltypStorlek
Stadgar Nyk GKpdf170,09 KB
Dokumentbank

SGF & SöGDF-dokument

Styrelseprotokoll

FilnamnFiltypStorlek
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 14 (2018-2019) – 2019-03-12 (justerad)pdf1,53 MB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 13 (2018-2019) – 2019-02-26 (justerad)pdf1,86 MB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 12 (2018-2019) – 2019-01-29 (justerad)pdf1,42 MB
Bolagsstämmaprotokoll Ärila Golf AB 2019-03-19pdf1,11 MB
Nyköpings GK Årsmötesprotokoll 2019-03-19pdf981,90 KB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 1 – 2019-01-29 (justerad)pdf1,12 MB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 2 – 2019-02-26 (justerad)pdf1,01 MB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 3 – 2019-03-12 (justerad)pdf908,88 KB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 4 – 2019-04-23 (justerad)pdf870,33 KB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 5 – 2019-05-21 (justerad)pdf698,99 KB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 6 – 2019-06-10 (justerad)pdf773,25 KB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 7 – 2019-07-23 (justerad)pdf797,53 KB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 8 – 2019-08-27 justeratpdf702,61 KB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 9 – 2019-09-24 (justerad)pdf793,82 KB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 10 – 2019-10-22 (justerad)pdf692,34 KB
Nyköpings GK – höstmötesprotokoll 2019-11-19 (justerad)pdf1,12 MB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 11 – 2019-12-17 (justerad)pdf660,65 KB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 1 – 2020-01-28 (justerad)pdf1,24 MB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 2 – 2020-02-25 (justerad)pdf1,44 MB
Nyyköpings GK styrelseprotokoll nr 3-2020-04-21 ( justerad )pdf492,78 KB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 4 2020-05-19 ( justerad )pdf799,82 KB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 5-2020-06-02 ( justerad )pdf805,97 KB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 6 2020-06-16 ( justerad )pdf339,88 KB
Nyköpings GK styrelseprotokoll nr 7 2020 07 21 ( justerad )pdf427,37 KB
Styrelseprotokoll Nyköpings GK nr 8 2020 09 09 ( justerad )pdf412,90 KB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 1 (2019-2020) 2019-04-23 (justerad)pdf563,96 KB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 2 (2019-2020) 2019-04-23 (justerad)pdf1,57 MB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 3 (2019-2020) 2019-05-21 (justerad)pdf921,53 KB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 4 (2019-2020) – 2019-06-10 (justerad)pdf802,88 KB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 5 (2019-2020) – 2019-07-23 (justerad)pdf1,46 MB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 6 (2019-2020) 2019-08-27 justeratpdf1,13 MB
Ärila Golf AB styrelseprotokollnr 7 (2019-2020) 2019-09-24 (justerad)pdf1,16 MB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 8 (2019-2020) 2019-10-22 (justerad)pdf984,41 KB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 9 (2019-2020) – 2019-12-17 (justerad)pdf763,33 KB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 10 (2019-2020) – 2020-01-28 (justerad)pdf1,52 MB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 11 (2019-2020) – 2020-02-25 (justerad)pdf1,42 MB
Ärila Golf AB Styrelseprotokoll nr 12 ( 2019-2020 ) 2020-04-21 ( justerad )pdf524,77 KB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 13 2020-05-19 ( justerad )pdf982,62 KB
Ärila Golf AB styrelseprotokoll nr 14 ( 2019-2020 )-2020-06-02 ( justerad )pdf959,88 KB
Ärila Golf AB Styrelseprotokoll nr 15 2020-06-16 ( justerad )pdf531,26 KB
Protokoll bolagsstämma Ärila Golf AB 2020 06 23pdf704,92 KB
Protokoll Årsmöte Nyköpings GK 2020 06 23pdf597,64 KB
Konstituerande Ärila Golf AB nr 1 2020 07 06 ( justerad )pdf1,08 MB
Styrelseprotokoll Ärila Golf AB nr 2 2020 07 21 ( justerad )pdf471,05 KB
Styrelseprotokoll Ärila Golf AB nr 3 2020 09 09 ( justerad )pdf553,15 KB