Bild från 2017 års flaggtävling.
Fotograf Tomas Kihlman

Välkommen att anmäla dig till årets Flaggtävling 6 juni, i samarbete med Fastighetsbyrån i Nyköping.

Spelform: Flaggtävling = slagtävling (håla ut).
Klassindelning: Tre klasser (klassvis lottning A, B, C)
Tävlingsbestämmelser:Du får en flagga med ditt namn på och sätter ner den på banan när dina slag är slut. Banans par 72 + spelhandicap. Plats noteras på scorekortet genom att ange avstånd ifrån greenflaggan.

Varmt välkommen.

>> Till inbjudan