Golf Studio

Sedan säsongen 2020 finns nu en nybyggd Golf Studio nere vid golfrangen. Här kan du ta Custom Fitting Lessons eller boka för egen träning.

Läs mer på nykoping.golfstore.se/golf-academy/

Otterström visar uppställning-nybörjare 2020

Kontaktuppgifter

Patric Otterström
070-7540265