Herrgolf – Onsdagar

Herrgolfen är öppen för herrseniorer (22 år +) som är medlemmar i Nyköpings GK eller gäster till medlemmar i Nyköpings GK

Anmälan görs via starttidsschemat i Min Golf fr o m kl 18.00 torsdagen veckan före tävlingsdagen.

    • Gäster till medlem måste bokas av medlemmen via personalen i receptionen
    • Avanmälan för samtliga spelare ska ske senast 16.00 dagen före tävlingsdagen (tisdag) i MinGolf. 
    • Startavgiften för Herrgolfen är 100 kronor
    • Örnslaget (närmast hål) kostar 20 kronor. 10 kr går till juniorerna och 10 kr går till priser, fördelat på två hål.
    • Utebliven eller för sen avanmälan debiteras med 200 kr.

 

Det är spelarens personliga ansvar att på- och avanmälan sker.

Välkommen!

Juniorbarometer

Spela gärna Juniorbarometer vid herrgolfen och andra singeltävlingar och vid sällskapsspel. Avgiften är 10 kr. Hälften går till priser och den andra hälften till juniorverksamheten.

Köp juniorbarometer i receptionen.

Resultatgruppens kontaktuppgifter 2020

TL 54 – Olle Åstrand (gruppansvarig) – 076-277 50 59 – olle_astrand@hotmail.com
TL 29 – Björn Albing, 070-669 71 23 – b.albing@bredband2.com
TL 52 – Hans-Göran Lundgren – 070-541 67 63  hg.lundgren@telia.com
TL 53 – Rasmus Eriksson – 073-511 84 18 – ingazee@hotmail.com

Resultat redovisas i GIT-systemet och på anslagstavlan i klubbhuset