Herrgolf – Onsdagar

Herrgolfen är öppen för herrseniorer (22 år +) som är medlemmar i Nyköpings GK eller gäster till medlemmar i Nyköpings GK

Av/påanmälningar  görs via starttidsschemat i Min Golf fr o m kl 18.00 torsdagen veckan före tävlingsdagen.

Det är spelarens egna ansvar att på- och avanmälan sker.

  • Spelare med fasta tider måste göra avanmälan senast kl 14.00 dagen före tävlingsdagen (tisdag) i MinGolf
  • För övriga spelare gäller kl 16.00 dagen före tävlingsdagen (tisdag) i MinGolf. 
  • Gäster till medlem måste anmälas via kansliet av medlemmen.
  • Startavgiften för Herrgolfen är 100 kronor
  • Örnslaget 20 kronor (närmast hål) 10 kr går till juniorerna, 10 kr går till pris fördelat på två hål.
  • Utebliven eller för sen avanmälan debiteras med 200 kr.
  • Resultat och information finns i tävlingskalendern

 

  • Regler för Herrgolf 2019
  • Herrgolf flödesschema

Välkommen!

Juniorbarometer

Spela gärna även Juniorbarometer vid herrgolfen och andra singeltävlingar och vid sällskapsspel. Den kostar 10 kr hälften till priser den andra hälften till juniorverksamheten.                                  Köp juniorbarometern i receptionen.

 

Herrgolfen avslutades 3 oktober 2018. Här finns artikeln.

Resultatgruppens kontaktuppgifter 2019

TL 54 – Olle Åstrand (gruppansvarig) – 076-277 50 59 – olle_astrand@hotmail.com
TL 29 – Björn Albing, 070-669 71 23 – b.albing@bredband2.com
TL 52 – Hans-Göran Lundgren – 070-541 67 63  hg.lundgren@telia.com
TL 53 – Rasmus Eriksson – 073-511 84 18 – ingazee@hotmail.com

Resultat 2019

Resultat redovisas i GIT-systemet