+

Regler för Herrgolf – Onsdagar

_C8A8444 Avg Herrgolfen Jan

Startavgiften + Örnslaget blir en 100-ing jämt! Jan Andersson betalar. Allan Näsmark checkar in några av den onsdagens drygt 170 spelare

Alla tävlingar med info finns i tävlingskalendern. Startavgiften för Herrgolfen är 80 kronor. Den som också är med i Örnslaget betalar 100 kr! Herrgolfen är öppen för herrseniorer (22 år +) som är medlemmar i Nyköpings GK eller gäster till medlemmar i Nyköpings GK.

Startlistan finns på kansliet inför varje tävling. Resultatlisan visas i tävlingskalendern.

Gary Cosford_Insamlingsbild

Gary Cosfords insats på herrgolfen – 50 kr/birdie !

Var med i Gary Cosfords Birdieutmaning

Gary har gjort en utmaning och betalar 50 kr varje gång han gör en birdie på herrgolfen. Häng med du också! Det är givetvis helt frivilligt! Läs mer om utmaningen Vi spelar Golfkampen – Slå ett slag för Cancerfonden.

Förmån att ha fast tid på onsdagarnas herrgolf

Det är naturligtvis en förmån att ha en fast tid under herrgolfen. Klubben förväntar sig att alla spelare med fasta tider på Herrgolfen ställer upp som värd minst en gång under säsongen.

Inför säsongen 2017 tilldelas varje spelare i en grupp med fasta tider ett pass som starter under ca fyra  timmar. Syftet med detta är att förbättra vår service till medlemmar och gäster samt pricka av närvaro vid start. Spelare som bokar starttider men inte komma till start faktureras av avgift av kansliet veckan därpå. Efterfrågan på speltider under helger ökar på våra banor och då gäller det att ha en ökad kontroll så vi minskar  tider med ”no show”. Information om detta får varje lagkapten med fasta tider under våren 2017.

Fasta reserverade starttider

Fasta starttider är reserverade enligt gällande regler, det vill säga alla bollar/”grupper” har ”köat” för en önskad tid under en kortare/längre period. Önskemål om fast starttid registreras på kölista i kansliet.

Fasta reserverade starttider är  07.30-15.00 under säsongen med några undantag. Dessa fasta starttider gäller inte vid tävling med gemensam start (kanonstart). Det finns inga tider tillgängliga för icke tävlande under ovanstående tid på den bana som är reserverad för Herrgolf.

Det finns några s.k. ”öppna” tider som kan bokas av medlemmar och deras gäster via kansliet tidigast lördag kl. 10.00. för nästkommande tävling.

Inför varje säsong ska en inventering över deltagare göras. En anmälan från varje grupp ska lämnas till kansliet senast sista februari med alla deltagarna och reserver avseende namn, golf-id och antal spelare i varje grupp och reserverad starttid. I mån av plats kommer personer i kö eller bollar i kön bli erbjudna lediga platser.

Herrgolf i Nya GIT Tävling

Herrgolf administreras via nya tävlingsmodulen i Golfsystemet. När alla grupper har inkommit med förteckning över sina spelare och fasta tider fastställs en ”infogningslista” för säsongen. Den listan kommer att infogas som startlista ca 10 dagar inför varje Herrgolf. Spelarna kommer att få en bekräftelse på tävlingsanmälan via e-post i golfsystemet.

Varje deltagare är personligt ansvarig för avanmälan, eller att hitta en ersättare inom gruppen. De som har en starttid ska meddela eventuella avhopp i bollen senast tisdag kl. 16.00 dagen före tävlingsdag. Meddelande om detta sker till kansliet via telefon 0155-21 66 17 eller via besök på kansliet.

Om avanmälan uteblir

Om avanmälan enligt ovan uteblir debiteras startavgiften plus en extra avgift på 100 kr, summa 180 kronor. Efter två uteblivna avanmälningar utdelas varning och efter tre uteblivna avanmälningar anses den fasta starttiden förverkad för berörd person.

I de ”luckor” som uppkommer i grupperna och på de ”öppna” tiderna kan kansliet/ev golfvärd sätta in ”spontanspelare” som vill spela Herrgolfen.

Bollar/grupper kan inte tacka nej till ersättare som vill fylla upp en boll.

Tee

Spelare som tillhör H75 och äldre tillåts att spela från tee 49/50 (f.d. röd tee) när övriga spelar från tee 55 (f.d. blå tee). Detta gäller endast i Herrgolfen.

Spelare som tillhör klass 1 (upp till hcp 4,4) får välja att spela från Tee 64 – gäller ej scrambletävlingar. Detta ska göras senast vid anmälan till tävlingen.

Örnslaget

I samband med Herrgolfen finns en närmast håltävling kallad Örnslaget. Denna gäller för två olika hål varje tävlingsdag. Det är frivilligt att delta. Ett pris per hål delas ut. Anmälan sker på lista i kansliet. Avgiften för Örnslaget är 20 kronor.

Scorekort/resultat

I samband med incheckning under tävlingsdagen delar receptionen ut scorekort från golfsystemet med spelarens namn, handicap och tävlingsdatum på. Spelaren är ansvarig att kontrollera detta.

Efter tävlingen ska scorekorten lämnas i gällande brevlåda i herrarnas omklädningsrum. Ev kan scorekort lämnas till resultatansvarig om denne finns på plats. Scorekort som lämnats på annan plats tas inte hänsyn till.

Resultatlista upprättas av den som är resultatansvarig. Detta sker på dennes fritid och görs i golfsystemet senast dagen efter herrgolfen. För att arbetet ska ske snabbt och effektivt är kraven på alla spelare som deltar/startar att göra följande:

  1. Skriva in sig tydligt/läsligt på lista i kansliet med för- och efternamn samt aktuellt EGA exakt hcp. Kryssa för Örnslaget om spelare vill delta.
  2. Lämna in ifyllt scorekort med spelares namn, golf-id för spelare och markör, EGA exakt hcp, spelhcp och uträknat resultat. Scorekortet ska vara signerat av spelare och markör. Om spelare spelat från tee 49/50 ska detta finnas noterat också.
  3. Herrgolfen räknas som tävlingsrond och därför registrerar resultatansvarig alla inlämnade resultat i golfsystemet.
    Obs! Spelaren själv ska inte längre justera sitt handicap – det görs automatiskt i golfsystemet!
  4. Spelare som inte lämnar in sitt scorekort enligt ovan tilldelas en varning. Efter tre överträdelser kan spelaren stängas av från herrgolfen. Observera att ofullständigt/felaktigt scorekort oftast leder till diskvalifikation.

För TK/Nyköpings GK
Boo Nilsson / Gary Cosford / Christer Isaksson

Juniorbarometer

Du kan också spela ”Juniorbarometer” vid herrgolfen och andra singeltävlingar och vid sällskapsspel. Köp juniorbarometern på kansliet. Den kostar 10 kr och är hcp-grundande. Läs mer.

Resultatgruppens kontaktuppgifter 2017

TL 1 – Jan Andersson, 070-522 17 44 – janander.evert@comhem.se
TL 26 – Christer Isaksson – 070-244 80 38 – isaksson.oxd@outlook.com
TL 29 – Björn Albing, 070-669 71 23 – b.albing@bredband2.com
TL 44 – Per Sundström, 070-517 22 33 – per.sundstrom2@comhem.se
TL 49 – Raine Harju – 070-315 03 39 – raine.harju@gmail.com
TL 51 – Kjell Lindh – 072-505 05 90 – kjell.lindh@bredband2.com
TL 52 – Hans-Göran Lundgren – 070-541 67 63  hg.lundgren@telia.com

Tävlingsschema 2017

Alla tävlingar med info finns i tävlingskalendern. Sammanställning i excel saknas f n.

Fotograf Tomas Kihlman

Resultat 2018

Redovisas i GIT-systemet

  • 2018-04-18 – start

Resultat 2017

Redovisas i GIT-systemet

Resultat 2016

Redovisas i GIT-systemet

Resultat 2015

Resultat 2014