Juniorkommitté 2018

Läs om Green Eagles Juniorer

2018-02-26 – Juniorkommittémöte 1
2018-03-26 – Juniorkommittémöte 2
2018-04-22 – Upptaktsmöte söndag 22 april 14.00-16 för barn och föräldrar
Anmälan till träningsgrupper senast 22 april kl 17.
2018-06-17–20 Juniorgolf i Borås
2018-07-30–08-03 Göteborgs Cup

En junior blir förebild för en knatte!

En junior blir förebild för en knatte!

Grupp juniorkommitté

Bidrag/LOK stöd
Olof Lidström
070-688 23 40
olof.lidstrom@home.se

Tävling-Juniorserien-Teen Tour ansvarig
Krister Andersson
073-059 49 43
krister.andersson@scania.com

Samordnare
Eva Rylander
070-727 26 82
eva.rylander@nykoping.se

Samordnare
Thomas Andersson
070-640 90 02
thomas.andersson@oxhamn.se

Ungdomsserien-Tjejgrupper
Rolf Forsberg
070-219 06 06
rolf.forsberg@tpsys.se

Samordnare
Jan Strand
072-740 69 69
sajn@tyfonmail.se

Samordnare
Marie Karlsson
070-770 02 75
Snabbkarlsson@gmail.com

Tränare
Malin Landehag
070-660 63 35
malinlandehag@hotmail.com

Assisterande tränare
Johan Thorell

Juniorledare/samordnare
Tomas Kihlman
070-832 05 46
fotograf@tomaskihlman.se

Klubbchef
Gary Cosford
070-556 26 63
klubbchef@nykopingsgk.se

 

Fotograf Tomas Kihlman