En junior blir förebild för en knatte!

En junior blir förebild för en knatte!

Juniorkommitté 2018

Läs om Green Eagles

Juniorer
2018-06-14 – Teen Cup
2018-05-27 – Pressrelease – Arvid Rylander
2018-05-27 – Ungdomsserien
2018-05-26 – Golfens Dag
2018-05-29 – Skolklass från Vittraskolan på besök
2018-04-24 – Rapport från Juniorupptakten
2018-04-24 – SFG – Golfäventyret – Introduktion till golfen. Målgruppen är upp till 12 år. SISUs sida om Golfäventyret
2018-04-22 – Juniorupptakt – annons – pdf
2018-02-26 – Juniorkommittémöte 1

2018-03-26 – Juniorkommittémöte 2

2018-06-17–20 Juniorgolf i Borås
2018-07-30–08-03 Göteborgs Cup

Grupp  – Juniorkommitté

Bidrag/LOK stöd
Olof Lidström
070-688 23 40
olof.lidstrom@home.se

Tävling-Juniorserien-Teen Tour ansvarig
Krister Andersson
073-059 49 43
Juniorserien@gmail.com

Folke spelar sitt första KM 2017

Samordnare
Eva Rylander
070-727 26 82
Ewa.Rylander15.4@gmail.com

Samordnare
Thomas Andersson
070-640 90 02
thomas.andersson@oxhamn.se

Ungdomsserien
Peter Engstrand
070-347 23 59
peter.engstrand@oxhamn.se

Ungdomsserien-Tjejgrupper
Rolf Forsberg
070-219 06 06
rolf.forsberg@tpsys.se

Samordnare
Jan Strand
072-740 69 69
sajn@tyfonmail.se

Samordnare
Fredrik Carlsson
070-724 68 22
fredrik670429@gmail.com

Emma Andersson vann KM Flickor 2015

Tränare
Malin Landehag
070-660 63 35
malinlandehag@hotmail.com

Juniorledare/samordnare
Vakant

Klubbchef
Gary Cosford
070-556 26 63
klubbchef@nykopingsgk.se

 

 

Ett kommande löfte som svingade på juniorupptakten 2018.

Fotograf Tomas Kihlman