Kansli och reception

Under en säsong spelas det ca 65.000 golfronder hos oss varav ca 10.000 är tävlingsronder. Detta gör kansliet och receptionen till navet i vår verksamhet. Du hittar oss i anslutning till torget när du anländer till golfklubben. Vi hjälper dig med allt från bokning av starttider och golfbilar till tävlingsanmälan och frågor kring medlemskap.

Personal

Klubbchef Per Segerström
Klubbchef@nykopingsgk.se

Arvid Rylander
Kansli@nykopingsgk.se

Therése Bengtsson
Kansli@nykopingsgk.se

Hjalmar Fransson kansli@nykopingsgk.se

Alfred Lidström kansli@nykopingsgk.se

Alexander Ljungman kansli@nykopingsgk.se

 

Ludvig Tegerup kansli@nykopingsgk.se

Josefin Cheng kansli@nykopingsgk.se

 

Kontaktuppgifter och öppettider

Kansli
0155-21 66 17
kansli@nykopingsgk.se

Öppettider
Aktuella öppettider finns på förstasidan
Vid tävling öppnar kansliet 30 min för första start

Frågor kring golfboende
0155-15 09 30
boende@nykopingsgk.se