Det finns en kiosk på varje bana

På Östra banan finns kiosken vid hål 5, 6, 9, 10 och 18.
På Västra banan finns kiosken vid hål 2, 3, 9, 10 och 11.

Kioskerna är obemannade och betalning sker via Swish eller betalning i restaurangen i efterskott. Swishnumret finns anslaget. I kioskerna finns även toalett och vattentappar.

Kiosken på Östra banan syns till höger vid infart till parkeringen.


Kiosken på Västra banan är en knutpunkt!


Green hål 9 i bakgrunden vid Västra kiosken.

Foto: Tomas Kihlman