Det finns en kiosk på varje bana

På Östra banan finns kiosken efter hål 5 och 9.
På Västra banan finns kiosken efter 2, 9 och 11.

Kioskerna är obemannade och betalning sker via Swish eller betalning i restaurangen i efterskott. Swishnumret finns anslaget. I kioskerna finns även toalett och vattentappar..

Kiosken på Östra banan syns till höger vid infart till parkeringen.