Lokala regler och föreskrifter

Tillfälliga lokala regler kan förekomma. Dessa anslås på anslagstavlorna vid kanslitorget. Se bilden.
Finns under bilden.

15-06-17 TexasScramble4_bank

Anslagstavlorna sitter på väggen till receptionen och syns på dessa bilder.

Lokala regler och tävlingsvillkor 2019

SGFs-regelkort 2019-a4

Foto Tomas Kihlman