Tillfälliga lokala regler

Uppdaterad 2021-03-05.

Lättnad från sprickor i marken

  • Sprickor i marken på de delar av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b. Lättnaden gäller från närmsta fria bollpunkt från torrsprickan och en klubblängd ej närmare hål därifrån (men störande inverkan föreligger inte om sprickan bara ger störande inverkan på̊ spelarens stans).

Sprinkler runt green

  • ”Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas enligt Regel 24–2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet, får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green och det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt:
    Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har det hindrande           föremålet i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts.”

Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet

  • En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet får lyftas utan plikt och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen, måste spelaren placera bollen på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green.

En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den placerats.

  • Om spelaren inte markerar bollens läge innan han/hon lyfter den, rubbar bollmarkeringen innan han/hon återplacerar bollen eller om han/hon, på fairway, flyttar bollen på något annat sätt t.ex. genom att rulla den med klubban, får han/hon ett slags plikt.

Anmärkning

  • Med ”finklippt del” avses varje del av spelfältet, inklusive vägar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.

Lägesförbättring i bunker

  • En boll som ligger i bunker får lyftas utan plikt och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen, måste spelaren placera bollen på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg och som är i bunker. För övrigt gäller samma som ovanstående avseende markering och placering av bollen.