Lokala regler och föreskrifter – sidan är under uppdatering

Tillfälliga lokala regler kan förekomma. Dessa anslås på anslagstavlorna vid kanslitorget. Se bilden.
Finns under bilden.

 

15-06-17 TexasScramble4_bank

Anslagstavlorna sitter på väggen till receptionen och syns på dessa bilder.

NYÖPINGS GK – LOKALA REGLER 2019-08-08

SGFs-regelkort 2019-a4