Lokala regler och föreskrifter

Tillfälliga lokala regler kan förekomma. Dessa anslås på anslagstavlorna vid kanslitorget. Se bilden.

2018 NYK GK regler föreskrifter tävling (2018-05-04) – PDF-dokument

15-06-17 TexasScramble4_bank

Anslagstavlorna sitter på väggen till receptionen och syns på dessa bilder.

 

Foto Tomas Kihlman