Lokala regler och föreskrifter

Tillfälliga lokala regler kan förekomma. Dessa anslås på anslagstavlorna vid kanslitorget. Se bilden.

Tävlingsbestämmelser och lokala regler finns här i pdf-dokument.

15-06-17 TexasScramble4_bank

Anslagstavlorna sitter på väggen till receptionen och syns på dessa bilder.

Fotograf Tomas Kihlman