Redo4Golf – Mentorprogram

Vi vet enligt genomförda undersökningar att en majoritet av de som lämnar golfen uppger att det är bemötandet som är huvudanledningen. De kommer inte in i gemenskapen och känner sig inte välkomna. Det vill vi på Nyköpings GK ändra på bl a genom detta nya mentorprogram, som utformades i början av  oktober 2017. Mentorprogrammet, som givetvis är frivilligt, ingår i klubbens utbildning och ingen extra kostnad tillkommer.

September 2017 – Pro Malin Landehags pilotgrupp i Redo för Golf första gången de var på banan. Amanda Nordlie, Lisa Tholander, Marlena Hall och Melinda Hellman. Flickorna har hunnit träffa tre mentorer. En huvudmentor och två som fasats in. De har därmed redan lärt känna tre nya medlemmar på klubben.

 1. Adepten/nybörjaren får en namngiven mentor.
 2. Kontakt med mentor/adept skapas via pro/ ”mentoransvarig”.
 3. Redo4Golf finns som en sluten facebookgrupp, som startade 2017-10-10, för mentorer och adepter www.facebook.com/redo4golf-damer
 4. Via fb-gruppen/messenger bokas mentorronder på väg mot Grönt kort och 54 och sedan 36.
 5. Om inte den tilldelade mentorn har tid kan annan mentor stötta upp med rond.

Två mentorprogram – Damer och herrar

Det finns två mentorprogram med samma upplägg.

 • Ett för damer med kvinnliga mentorer.
 • Ett för herrar med manliga mentorer (ej startat ännu).

Redo4Golf – Ett Mentorprogram i steg

Steg 1 – Öppna nybörjarkurser eller Grupputbildning av pro

 • Adepten tilldelas en Redo4Golf-mentor av pron eller ”mentoransvarig”.

Steg 2 – Utbildning pågår – Nybörjarmedlemskap

 • Möjlighet med spel på banan med Mentor utan kostnad (ingår i nybörjarmedlemskap).
 • Träning på Kom i gång golf tisdagar 9 hål utan kostnad. Några bollar endast för tjejer/damer.

Steg 3 – När adepten nått hcp 54 – Uppgradering av medlemskap

 • Fortsatt spel och kontakt med Mentor.
 • Övergång till spel med Golfkompis på måndagar 9 hål.
 • Mentorn introducerar tankar kring ”tävling”. Först som medföljande, sedan som lagspelare (scrambletävlingar) och slutligen individuella tävlingar.

Steg 4 – Erbjudande från våra golfprofessionals

 • ”På väg mot 36”. Kursen subventioneras av golfklubben med x kr/spelare.
 • ”Svingakut” – Kunna få en kvick-fix för liten kostnad.

Nytt fokus från Golfklubben 2018

 • Erbjudande till alla vuxna (22+), som har varit medlem 2 år eller längre, som har 40-99 i hcp.
 • En viktig fokuspunkt är att inte släppa spelare när de uppnått hcp 54.

Mentorer på klubben – Här söker vi alltid fler som vill engagera sig

 1. Melinda Hellman ingick i vårt pilotprojekt med fyra flickor. Jag, Gunnel Thunström, var deras mentor. Bild från första mentorronden när hon hamnat bland träd och vi diskuterade bästa sätt att ta sig därifrån. Mentorrond är 9 hål från 150 m. För att ge flickorna fullt fokus valde jag att inte spela själv. Jag gick 10 ronder med dem i olika konstellationer, för att de skulle nå hcp 54. Därefter sker spel med mentor i 9 hål från tee 49/50 för att nå hcp 36.

  Gunnel Thunström

 2. Berit Edin
 3. Mona Karlsson
 4. Tina Mardla
 5. Tina Mardlas kontakt (namn kommer)
 6. Bodil Olausson
 7. Christine Edenborg
 8. Carina Sjöö
 9. Ewa Rylander
 10. Wivianne Alm
 11. Caroline Rost Grinell
 12. Yvette Alkelind
 13. Lisbeth Fjärstedt Martinsson
 14. Emma Andersson (junior 18 år)
 15. Agneta Lundberg
 16. Ann Ljungwald
 17. Harriet Nordenberg
 18. Johanna Nordvall
 19. Anna-Katarina Lundqvist
 20. Eva Asthage
 21. Ann-Christine Samuelsson
 22. Madeleine Malinen, (preliminär)
 23. Birgitta Löfving (preliminär)
 24. Monika Thalén (preliminär)

Hör av dig till Gunnel Thunström om du vill bli mentor – gunnel@thu.se – 070-743 24 85.

Kontakter och information sker i sluten grupp Redo4Golf-damer på facebook för mentorer och adepter: www.facebook.com/groups/139215793489634/

Räkna poäng så här från 150 m

1 slag = 6 p, 2 slag = 5 p, 3 slag = 4 p,  4 slag = 3 p, 5 slag = 2 p och 6 slag = 1 p.
Adept ska klara 18 poäng eller mer eller 2 x 14 poäng eller mer för att klara hcp 54.
Vid hcp 54 spelar adepten 9 hål från Tee 49/50 med slope (enligt scorekort).


Pilotprojekt med fyra fotbollstjejer – Start september 2017

 1. Melinda Hall, polis (2017-09-29, 22 poäng hcp 54)
 2. Malena Hellman, sjuksköterska (2017-09-28 och 2017-10-16, 2×14 poäng, hcp 54)
 3. Amanda Nordlie, Idrottskonsulent, Sörmlandsidrotten (2017-10-16, 20 poäng, hcp 54)
 4. Lisa Tholander, lärare (hann endast 4 ggr innan banan stängde).

2017-09-21 – Nyhetsartikel – Redo för Golf

Redo4Golf – Fotbollstjejer blir golfare!

2017-09-18 – Redo för Golf – En anpassad nybörjarutbildning

Redo för golf! – En anpassad nybörjarutbildning för tjejer/damer

Nyköpings GKs länkar:

SGFs film om Redo4Golf på Nyköpings GK

 Annat relaterat till nybörjare och prova-på-golf

Fotograf Tomas Kihlman