Redo4Golf – Mentorprogram

Vi vet enligt genomförda undersökningar att en majoritet av de som lämnar golfen uppger att det är bemötandet som är huvudanledningen. De kommer inte in i gemenskapen och känner sig inte välkomna. Det vill vi på Nyköpings GK ändra på bl a genom detta nya mentorprogram, som utformades i början av oktober 2017. Mentorprogrammet, som givetvis är frivilligt, ingår i klubbens utbildning och ingen extra kostnad tillkommer.

September 2017 – Pro Malin Landehags pilotgrupp i Redo för Golf första gången de var på banan. Amanda Nordlie, Lisa Tholander, Marlena Hall och Melinda Hellman. Flickorna har hunnit träffa tre mentorer. En huvudmentor och två som fasats in. De har därmed redan lärt känna tre nya medlemmar på klubben.

 1. Adepten/ny golfare får en namngiven mentor.
 2. Kontakt med mentor/adept skapas via pro/ ”mentoransvarig”.
 3. Redo4Golf finns som en sluten facebookgrupp, som startade 2017-10-10, för mentorer och adepter www.facebook.com/redo4golf-damer
 4. Via fb-gruppen/messenger bokas mentorronder på väg mot Grönt kort och 54 och sedan 36.
 5. Om inte den tilldelade mentorn har tid kan annan mentor stötta upp med rond.

Två mentorprogram – Damer och herrar

Det finns två mentorprogram med samma upplägg.

 • Ett för damer med kvinnliga mentorer.
 • Ett för herrar med manliga mentorer (ej startat ännu).

Redo4Golf – Ett Mentorprogram i steg

Steg 1 – Öppna nybörjarkurser eller Grupputbildning av pro

 • Adepten tilldelas en Redo4Golf-mentor av pron eller ”mentoransvarig”.

Steg 2 – Utbildning pågår – Nybörjarmedlemskap (ej nått hcp 54)

 • Möjlighet med spel på banan med Mentor utan kostnad (ingår i nybörjarmedlemskap).
 • Träning på Kom i gång golf tisdagar 9 hål utan kostnad. Det finns bollar endast för tjejer/damer.

Steg 3 – När adepten nått hcp 54 – Uppgradering av medlemskap

 • Fortsatt spel och kontakt med Mentor
 • Adepten ska uppgradera sitt medlemskap. Vid greenfeemedlemskap betalar adepten halv greenfee för 9 hål.
 • Övergång till spel med Golfkompis på måndagar 9 hål.

Steg 4 – Erbjudande från våra tränare

 • ”På väg mot 36”. Kursen subventioneras av golfklubben med x kr/spelare.
 • ”Svingakut” – Kunna få en kvick-fix för liten kostnad.

Nytt fokus från Nyköpings GK 2018

 • Erbjudande till alla vuxna (22+), som har varit medlem 2 år eller längre, som har 40-99 i hcp.
 • En viktig fokuspunkt är att inte släppa spelare när de uppnått hcp 54.

Mentorer på klubben – Här söker vi alltid fler som vill engagera sig

 1. Melinda Hellman ingick i vårt pilotprojekt med fyra flickor. Gunnel Thunström, var deras mentor. Bild från första mentorronden när hon hamnat bland träd och vi diskutera. vi gick 10 ronder tillsammans i olika konstellationer, för att de skulle nå hcp 54. Därefter sker spel med mentor från tee 49/50 för att nå hcp 36.

   

 2. Caroline Rost Grinell
 3. Christine Edenborg
 4. Mari Andersson
 5. Yvette Alkelind
 6. Harriet Nordenberg
 7. Agneta Lundberg
 8. Carina Eliasson Carlsson
 9. Ann Ljungwald
 10. Berit Edin
 11. Mona Karlsson
 12. Tina Mardla
 13. Bodil Olausson
 14. Carina Sjöö
 15. Ewa Rylander
 16. Wivianne Alm
 17. Anna-Katarina Lundqvist
 18. Lena Göterfeldt
 19. Gunilla Lindh
 20. Inga-Britt Edberg

Har ej varit aktiva mentorer

 1. Eva Asthage
 2. Lisbeth Fjärstedt Martinsson
 3. Johanna Nordvall
 4. Ann-Christine Samuelsson
 5. Carina Dalhäll
 6. Britta Nylund
 7. Madeleine Malinen (prel)
 8. Anne-Marie Karlsson (prel)
 9. Marita Gustavsson (prel)

Både som mentor och adept kan du välja vem du vill samarbeta med. Du kanske känner någon/några på klubben redan, som du kan fråga och sedan går ni med i programmet. Det går alltid att lösa på något sätt så att det blir så bra som möjligt för alla damer som vill komma vidare med sin golf i år. Mentorprogrammet samarbetar med Kom-Igång-Golfen på tisdagar

2018 – Adepter  – Mentorer

Adepter Mentorer – En mentor kan ha fler adepter
Kicki Bergman – ej hcp – nyb kurs 2016 Yvette Alkelind och Mari Andersson
Anna-Carin Edenborg – Nyb maj kurs 2018
Maria Kleringer – Nyb kurs maj 2018
Christine Edenborg
Ewa Collin – Nyb kurs maj 2018 Harriet Nordenberg
Merit Qviste – Nyb kurs maj 2017 Carina Eliasson Carlsson
Marie Skarfors – Agneta Lundberg
Birgitta Warenberg – Nyb kurs maj 2018 Ann Ljungwald
Caroline Rost Grinell
Anna Westerling – Nyb kurs maj 2018 Wivianne Alm

Kontakter och information sker i sluten grupp Redo4Golf-damer på facebook för mentorer och adepter: www.facebook.com/groups/Redo4Golfdamer/

Räkna poäng så här från 150 m

1 slag = 6 p, 2 slag = 5 p, 3 slag = 4 p,  4 slag = 3 p, 5 slag = 2 p och 6 slag = 1 p.
Adept ska klara 18 poäng eller mer eller 2 x 14 poäng eller mer för att klara hcp 54.
Vid hcp 54 spelar adepten 9 hål från Tee 49/50 med slope (enligt scorekort). Då ska också adepten uppgradera sitt medlemskap.


Nedan finns en återblick på hur detta projekt startade hösten 2017. Vi har fått stor uppmärksamhet inom golfen för vårt upplägg, som fler klubbar nu kopierar.

Pilotprojekt med fyra fotbollstjejer – Start september 2017

 1. Melinda Hall, polis (2017-09-29, 22 poäng hcp 54)
 2. Malena Hellman, sjuksköterska (2017-09-28 och 2017-10-16, 2×14 poäng, hcp 54)
 3. Amanda Nordlie, Idrottskonsulent, Sörmlandsidrotten (2017-10-16, 20 poäng, hcp 54)
 4. Lisa Tholander, lärare (hann endast 4 ggr innan banan stängde).

2017-09-21 – Nyhetsartikel – Redo för Golf

Redo4Golf – Fotbollstjejer blir golfare!

Nyköpings GKs länkar:

SGFs film om Redo4Golf på Nyköpings GK

 Annat relaterat till nybörjare och prova-på-golf

 •  Kom-Igång-Golf – tisdagar – 9 hål med handledare. För medlemmar som gått nybörjarutbildning på väg till 36.
 •  Golfkompis – Drop in måndagar 18.00 – 18-40, 9 hål. Fem bollar. 22 gånger 2017. Spelare med hcp 36 eller lägre går först och spelar 9/18 hål. Spelare med hcp 37 och högre spelar i sista bollen.  Golfkompis – Sluten facebookgrupp. Syfte med gruppen: Att hitta spelkompisar. Den som vill spela bokar en boll och efterlyser andra att boka på i samma boll. Här är alla välkomna!
 • 2018-06-05 – Women´s Golf Day – Internationell rekryteringsdag för att hitta nya damgolfare plus spel. Tid 16-20.30. Hos oss blir det shotgun 9 hål + clinics på rangen med Malin Landehag och vår proffsspelare Alexandra Lennartsson. Avslutning med social samvaro/mat/drink. Pris 200 kr.