Seniorkommitté – Nyköpings GK 2018

Seniorkommittén (just nu bara två stycken) efterlyser fler medlemmar och gärna damer!

  1. Björn Holmquist – bjorn.holmquist39@gmail.com – 070-396 60 24
  2. Göran Wass – leifgwass@gmail.com – 076-307 30 07

Tävlingar och info – Se Seniorgolfen

Nedan finns tidigare kommittéer.

img_1233-seniorkommitte

Seniorkommittén 2017.  Sten Karlsson, Elisabeth Mattsson, Björn Holmquist och Carl-Gustaf Mattson

2015-09-28 Seniorkommitten

Seniorkommittén 2016 – Carl-Gustaf och Elisabeth Mattson, Jan Illmesjö och Sten Karlsson.

Seniorkommitté –  2014 och 2015

Seniorkommittén

Seniorkommittén 2014 och 2015 Jan Illmesjö, Björn Holmquist, Elisabeth Mattsson och Sten Karlsson

2009 Seniorer

Seniorkommitte Leif_Danielsson_Eva_Dolk

2009 Seniorkommitté – Leif Danielsson och Eva Dolk

Nytt namn och ny organisation fr o m 2009 – Seniorerna ingår nu i tävlingskommittén.

  • Leif Thor – ordf tävlingskommittén
  • Leif Danielsson – herrar
  • Eva Dolk – damer

Oldboys –  Gladie´s – Kommittéordföranden

Birger Magnusson
Richard Skyllbäck

Nils Bridal

  • Medlem 1971 (medlem 1976-82 i Delsjö, Göteborg).
  • Återkom 1982
  • Blev Oldboys 1986.