Seriespel MSV

Många i vår klubb vet att det finns seriespel för de något äldre spelarna. För nytillkomna spelare som kanske inte har samma kunskap om vilka seriespel som finns följer här en kort information om de serier som Nyköpings GK deltar i.

Seriespel finns både i Sörmland och i Mellansverige (MSV). Det är framför allt matchspel som gäller. Lagen består av antingen 6 eller 4 spelare och beroende på serie finns det en handicapgräns.

Klubben deltar också i en ungdomsserie och elitserielag för herrar och damer.

MSV-serierna

MSV-serierna är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i länen Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland och Värmland. MSV bedriver sin verksamhet i samförstånd med distriktsförbunden i berörda län.

MSV finns i Oldboysserier och Veteranserier

Det är Örebro Läns Golfförbund som administrerar MSV Oldboysserien och MSV Scratchserien.

MSV Veteranserien har en egen grupp som administrerar denna. De har även en egen hemsida.

Mellansvenska Oldboysserien

Mellansvenska Oldboysserien är till för H55-spelare. Det finns tre divisioner:

 • Elitserie
 • Superetta
 • Division 2
 • Normalt är det 8 matcher som spelas tisdagar kl 14.00 med 6 man i laget.

Tyvärr visade sig intresset minimalt bland H55-kategorin inför 2013 så vi klev av denna serie och 2014 gick vi med i H55 för Sörmland istället.

Mellansvenska Veteranserien är till för H65-, H75- och H80-spelare.

Veteranserierna behåller sin åldersindelning under 2016. Vid höstens lagledarmöte ska frågan tas upp om man ska följa SGFs åldersindelning. Vid lagledarmötet 2016 blev beslutet att fortsätta som tidigare med H65 och H75. En ny kategori kom till, nämligen H80.

 • Nyköping har två lag i H65. Båda har 6 spelare i laget.
 • Det finns tre divisioner. Båda lagen spelar i div 3. Ett lag i östra och ett i södra serien.
 • Båda lagen spelar tisdagar kl 10.00.
 • Det går bara att vara med i ett av lagen.

Att spela ena tisdagen i div 3 östra och nästa i div 3 södra är inte tillåtet.

För H75 finns det fem grupper och Nyköping spelar i serie Östra.

 • Det är 4-mannalag som spelar sina sju matcher på tisdagar kl 10.00.

H80 är som nämnts en ny åldersklass. För 2017 är det fyra klubbar som deltar. Det är 4-mannalag. Nyköpings GK är inte med.

Mellansvensk Scratchserie

Det finns ytterligare en serie för H50 (ändring från H55) och äldre och det är Mellansvenska Scratchserien. Den bestod tidigare av två divisioner. Från och med 2014 är det en division med 18-20 lag.

 • Det är slagspel utan hcp som gäller.
 • Det är 6-mannalag där de fem bästa bruttoscorerna bildar lagets resultat för varje omgång.
 • Spelas 4 gånger med en slutfinal en under hösten.

Det går att följa med vad som händer i de olika serierna då varje serie har sin egen sida där mer information finns.

På webbsidan under TÄVLA finns info om lag i seriespel. Välj vad du är intresserad av. Här och på respektive sida framgår också vilka som är lagledare eller kontaktpersoner för serierna. Information om serier finns också här:

Kontakta gärna lagledarna när säsongen närmar sig om du är intresserad att spela i något lag.

Sörmlandsserien

Läs mer om Sörmlandsserien på separat sida.

Jan_Andersson_150x188

Sammanställningen gjord av Jan Andersson – 070-522 17 44

 

Lagledare MSV

 Ulf_Harlin_150x188 H50 – Mellansvenska Scratchserien

H50 Scratchserien

Ulf Harlin
ulf.harlin@me.com
076-631 82 06

Vi_vantar_pa_foto MSV Mellansvenska Veteranserien

H65 Div 3 Östra

Lars-Erik Lindgren
lallelindgren@hotmail.com
070-217 10 26

Erik Heed 150x188 MSV Mellansvenska Veteranserien

H65 Div 3 Södra

Erik Heed
erikj.heed@live.se
072-741 38 15

Arne_Alexandersson_150x188

MSV Mellansvenska Veteranserien

H75

Arne Alexandersson
alexandersson.dalin@gmail.com
070-690 32 02

 

Lagledare i Sörmlandsserien.