Tävlingsbestämmelser 2019

Dessa bestämmelser är standard för klubbtävlingar när inte annat anges. I övrigt hänvisas till SGF:s Spel & Tävlingshandbok.

Uppdaterade NYK GK regler föreskrifter tävling uppdateras och kommer innan säsongsstart 2020

För mer information om våra lokala regler – läs dessa på länken. De finns också på anslagstavlan vid kanslitorget.