Tävlingsbestämmelser 2017

Dessa bestämmelser är standard för klubbtävlingar när inte annat anges. I övrigt hänvisas till SGF:s Spel & Tävlingshandbok.

2017-05-08 NYK GK regler föreskrifter tävling  – pdf-fil

För mer information om våra lokala regler – läs dessa på länken. De finns också
på anslagstavlan vid kanslitorget.

Fotograf Tomas Kihlman