Tävlingsbestämmelser 2019

Dessa bestämmelser är standard för klubbtävlingar när inte annat anges. I övrigt hänvisas till SGF:s Spel & Tävlingshandbok.

2018 NYK GK regler föreskrifter tävling (2018-05-04) – PDF-dokument

För mer information om våra lokala regler – läs dessa på länken. De finns också på anslagstavlan vid kanslitorget.