Tävlingskalender – alla tävlingar på Nyköpings GK

Vi söker tävlingsledare till våra tävlingar. Är du intresserad? Det är roligt, enkelt och ett bra sätt att lära känna våra medlemmar. Maila ditt intresse till kansli@nykopingsgk.se eller vår ordförande i tävlingskommittén Blaise Watson

Tävlingskalender GIT 2023