Tävlingskommitté – TK

Tävlingskommitténs huvuduppdrag är att planera och genomföra tävlingar på ett sportsligt sätt som ger likvärdiga förutsättningar för alla deltagare.  TK ska ha en aktiv roll i arbetet med att hjälpa klubbens medlemmar att förbättra sina regelkunskaper. Målsättningen är att vi inom TK ska hitta fler områden där vi kan dra nytta av digitaliseringen. Exempel på det kan vara online-scoring i vissa utvalda tävlingar.

Tävlingskommitténs ordförande – Blaise Watson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingskommitténs medlemmar

Anders Lundgren              Olle Åstrand
Annelie Axelsson               Rasmus Eriksson
Mikael Henriksson

Kommittérepresentanter

Caroline Rost-Grinell – Damkommittén

Kenth Sundqvist – Seniorgolfen

Handicap-kommitté  ( ändringar inom kort )

  • Mikael Henriksson

 

 

_C8A7475_BooNilsson_skott

Boo Nilsson förbereder raketen för skott vid en shotgun-tävling.

Shotgun

Vi har många tävlingar med shotgun och vi använder verkligen “skott” i form av en raket.

Beroende på vilken bana som spelas väljer tävlingsledaren  “skottplats” som hörs av alla spelare.