Tävlingskommitté – TK

Syfte

Tävlingskommitténs huvuduppdrag är att planera och genomföra tävlingar på ett sportsligt sätt som ger likvärdiga förutsättningar för alla deltagare.  TK ska ha en aktiv roll i arbetet med att hjälpa klubbens medlemmar att förbättra sina regelkunskaper. Målsättningen är att vi inom TK ska hitta fler områden där vi kan dra nytta av digitaliseringen. Exempel på det kan vara online-scoring i vissa utvalda tävlingar.

Mål

  1. Ett av de viktigaste målen som tävlingskommitté och aven Nyköpings GK har är att få fler medlemmar som vill hjälpa till som tävlingsledare för klubbtävlingar. Detta som de flesta av medlemmar har sett i år är något som behöver förbättras.
  2. Att i största möjliga mån tillsatta så många tävlingar med tävlingsledare innan säsong inleds. Tävlingskalender som föreslagits av klubbchefen tillsätter Tävlingskommittén ledare med den bemanning som är tillgängliga. En tävling utan ledare bör rapporteras till klubbchefen i god tid.
  3. Resultaten under pågående tävlingar ska vara synlig på interna tv skärmar i och omkring klubbhuset samt GIT systemet med en blockering på de t.ex sista 3 hålen.
  4. Att inför varje klubbtävling ska banan inspekteras och markeras i mån av tid från tävlingsledare och/eller i samarbete med banpersonalen.
  5. Vissa blå, röda och gula pinnar utbyts för plattor. Det ska underlätta för banpersonalens arbete när de klippa gräset och även banmarkeringar överlag som blir lättare att kontrollera inför tävlingar.
  6. Tävlingskommittén har också 2 under grupper: regelgruppen och GIT gruppen (inmatningar av scorer). Målet är att de grupper fortsätter och arbete med att förbättra medlemmarnas regel kunskaper respektive blir behjälpligt med scoreinmatningar av klubbtävlingar.

Aktivitetsplan för att uppnå målen

  1. Klubbchefen tillsammans med tävlingskommittén ordna en tävlingsledare utbildning under vinter och arbetar aktivt för att få så många medlemmar som möjligt intresserad av att hjälpa med klubbtävlingar. Med ett aktivt arbetet under vintern ska förhoppningsvis förbättringar sker.
  2. Att beslutet tas, av de som är ansvarig för frågan, att publicera scoren under pågående tävling på intern tv på klubben.
  3. Regelgruppen och GIT gruppen kallas till möten för fortbildning och/eller diskussioner om hur gruppen får arbeta mer effektivt.

 

_C8A7475_BooNilsson_skott

Boo Nilsson förbereder raketen för skott vid en shotgun-tävling.

Shotgun

Vi har många tävlingar med shotgun och vi använder verkligen ”skott” i form av en raket.

Beroende på vilken bana som spelas väljer tävlingsledaren  ”skottplats” som hörs av alla spelare.

 

 

 

 

 

  Kontaktuppgifter

  Ordförande
  Blaise Watson

Tävlingskommitténs medlemmar

Anders Lundgren
Annelie Axelsson
Mikael Henriksson
Olle Åstrand

Kommittérepresentanter

Caroline Rost-Grinell-Damkommittén
Kenth Sundqvist – Seniorgolfen

 Handicap-kommitté  ( ändringar inom kort )

Mikael Henriksson