Värdegrunder för Juniorer

Här finns Nyköpings Golfklubbs riktlinjer för golfidrott för olika kategorier.

  • Vi gillar varandra!
  • Vi uppträder artigt och korrekt på och utanför banan!
  • Vi är alla lika mycket värda!
  • Vi visar respekt mot kamrater och andra!
  • Vi hälsar på varandra!
  • Vi visar vänlighet och hjälpsamhet!
  • Vi ska ha roligt och trivas tillsammans!

🙂