Vår Värdegrund

ALLA SKA INKLUDERAS Alla som vistas på vår anläggning är lika mycket värda. Ingen ska eller får diskrimineras på grund sexuell läggning, etnisk, politisk, religiös tillhörighet eller kön. Det ska vara tryggt att vara medlem i Nyköpings GK och klubbens medlemmar, gäster och partners ska kunna känna sig trygga i förvissningen om att verksamheten drivs med jämställdhet och lika behandling som mål. Vi ska bemöta alla medlemmar, medarbetare och gäster med respekt och omtanke.

TRADITION & FÖRNYELSE Vi ska värna om golfens traditioner, men samtidigt utveckla verksamheten för att passa dagens golfspelare. Genom träning och spel på ärliga grunder skapas gemenskap och glädje. Vi ska oförtrutet inspirera alla golfare till att utvecklas.

SAMHÄLLSNYTTA Vi ska vara en välkomnande och omfamnande mötesplats som utvecklar den sociala och hälsomässiga sidan av vår verksamhet, men som också värnar om naturen på vår anläggning.

MILJÖ & HÅLLBARHET Vår anläggning är vår mötesplats. Genom skötsel på ett långsiktigt hållbart sätt och med stor omtanke om miljön kan vi förvalta och förädla anläggningen till glädje och nytta för framtida generationer.

EN GOD ARBETSPLATS Genom att vara en attraktiv arbetsgivare lockar vi engagerade ledare och medarbetare. Alla medarbetare och ledare ska erbjudas möjligheter till egen utveckling och kunna verka i en positiv och trivsam arbetsmiljö Sammanfattat: inkludering, trivsel, samhällsnytta, utveckling .