VISION 2020

_c8a9201-gary-styrelseÅr 2014 lanserade vi en verksamhetsinriktning som skulle sträcka sig mot år 2020. Vid ”halvtid” kan vi idag konstatera en hel del framsteg även om det kvarstår mycket arbete i ”den andra halvleken” för att uppnå en del av våra mål. Som alltid har det kommit till en del nya mål och en del omprioriteringar har skett under resan. Klubbens ledning arbetar strategiskt och systematiskt för att driva utvecklingen framåt och se till att våra medlemmar är nöjda och stolta över sin klubb och anläggning samt att öka antalet gäster och partners till vår verksamhet.

I dokumentet på länken ovan ser du våra fem verksamhetsområden från 2014 och uppföljning kring våra aktiviteter och mätbara mål. Detta är grunden i den uppdaterade verksamhetskartan som finns för klubbens verksamhetsinriktning framöver.

Holger NamérVid höstårsmötet 29 november 2016 kunde vi visa en ekonomisk prognos över resultatet för verksamhetsår 2016 som ser bättre ut jämfört med budget tack vare ökningar i antal partners, medlemmar och gästspel under säsong 2016.

Styrelsen och klubbledningen vill tacka alla medlemmar och partners för det starka engagemang som finns på Nyköpings Golfklubb.

Holger Namér
Ordförande

Artikel om årsmötet 2016.


SFG – Verksamhetsinriktning 2017-2018

SGF – Så här fungerar Golfsverige

Fotograf Tomas Kihlman