Vision 50/50

SGF_logo_1012018 – Golfsverige måste utvecklas i takt med samtiden för att behålla befintliga medlemmar och samtidigt öka attraktionskraften hos grupper vi inte når idag. Det är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf.

Nyköpings Golfklubb är en av 45 golfklubbar i landet som under ledning av Svenska Golfförbundet (SGF) påbörjat en utvecklingsresa mot en mer inkluderande och jämställd golf. Vi vet enligt genomförda undersökningar att en majoritet av de som lämnar golfen uppger att det är bemötandet som är huvudanledningen. De kommer inte in i gemenskapen och känner sig inte välkomna.

Attityder i fokus på Nyköpings GK

SGF: Genom Vision 50/50 har styrelse, klubbchef, tränare och banchef synat verksamheten i sömmarna och hittat delar som behöver förändras. Översyn av värdegrund och uppförandekod har varit viktigt för att få fler att känna sig välkomna.

Anders Hammarström, SGF, var på plats vid klubbens höstårsmöte på Rosvalla, för att dela ut det första diplomet till Nyköpings Golfklubb bland samtliga klubbar i Sverige, för klubbens framgångsrika arbete med Vision 50/50.

Diplom till Nyköpings GK

Annika Gustavsson i styrelsen har varit sammankallande i styrgruppen för klubbens projekt Vision 50/50.

Anders Hammarström, SGF, och Annika Gustavsson