Vision 50/50

Anders Hammarström, SGF, och Annika Gustavsson

Diplom till Nyköpings GK

Annika Gustavsson i styrelsen har varit sammankallande i styrgruppen för klubbens projekt Vision 50/50.

Attityder i fokus på Nyköpings GK

SGF: Genom Vision 50/50 har styrelse, klubbchef, tränare och banchef synat verksamheten i sömmarna och hittat delar som behöver förändras. Översyn av värdegrund och uppförandekod har varit viktigt för att få fler att känna sig välkomna.

2018-11-27 – Höstårsmöte

Anders Hammarström, SGF, var på plats vid klubbens höstårsmöte på Rosvalla, för att dela ut det första diplomet till Nyköpings Golfklubb bland samtliga klubbar i Sverige, för klubbens framgångsrika arbete med Vision 50/50. Läs artikeln från höstmötet.

Golfklubbar diplomeras för jämställdhetsarbete


SGF_logo_1012018 – Golfsverige måste utvecklas i takt med samtiden för att behålla befintliga medlemmar och samtidigt öka attraktionskraften hos grupper vi inte når idag. Det är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf.

Nyköpings Golfklubb är en av 45 golfklubbar i landet som under ledning av Svenska Golfförbundet (SGF) påbörjat en utvecklingsresa mot en mer inkluderande och jämställd golf. Vi vet enligt genomförda undersökningar att en majoritet av de som lämnar golfen uppger att det är bemötandet som är huvudanledningen. De kommer inte in i gemenskapen och känner sig inte välkomna.

Varför Vision 50/50?

Golf erbjuder ett livslångt idrottande där alla kan spela tillsammans – unga som gamla, män som kvinnor, motionärer som proffs. Ändå lyckas inte golfen attrahera kvinnor i samma utsträckning som män. Precis som många andra idrotter är golf utvecklad av män och för män, vilket har satt normer för spelet och golfens traditioner och gjort att villkoren för att känna sig självklar som golfspelare är olika för kvinnor och män. Normer vi nu måste identifiera och utmana för att bli relevanta i framtiden.

SGFs länkar

Videos från SGF om Vision 50/50

Spellista med alla filmer som SGF tagit fram i Vision 50/50. 

Filmerna spelas upp efter varandra på länken ovan. Nedan finns länker till resp film.

Nyköpings GKs länkar

SGFs film om vårt Redo4Golf-projekt hösten 2017


2017-09-21 – Nyhetsartikel – Redo för Golf

Redo4Golf – Fotbollstjejer blir golfare!

2017-09-18 – Redo för Golf – En anpassad nybörjarutbildning

Redo för golf! – En anpassad nybörjarutbildning för tjejer/damer

2017-09-08 – Nyhetsartikel

Vision 50/50 – Fler kvinnor till golfen

2017-06-28 – Nyhetsartikel

Genrebild från SGF